News CCI Brasov

Economia Brașovului în primele 10 luni ale anului 2016

(0 voturi)
Economia Brașovului în primele 10 luni ale anului 2016

Date statistice.  


La finele lunii octombrie 2016, în judeţul Braşov, erau active :
• 26.738 persoane juridice, cu 4,15% mai multe faţă de aceeaşi dată a anului 2015 şi
• 9.643 persoane fizice autorizate , cu 7,6% mai puţine faţă de aceeaşi dată a anului 2015.
În judeţul Braşov, în perioada 1.01.2016 – 31.10.2016 :
• s-au suspendat 499 societăţi (în creştere cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2015),
• s-au dizolvat 1010 societăţi (în scădere cu 0,63% faţă de aceeaşi perioadă din 2015),
• s-au radiat 2.988 societăţi (în creştere cu 37,25% faţă de aceeaşi perioadă din 2015),
• au intrat în insolvenţă 154 societăţi (în scădere cu 32,75% faţă de aceeaşi perioadă din 2015).

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii septembrie 2016 a fost în judeţul Braşov de 175.884 persoane, mai mare cu 3,42% faţă de efectivul salariaţilor de la sfârşitul lunii septembrie 2015, respectiv, mai mare cu 5.811 persoane.

În perioada ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2015, indicele producţiei industriale a crescut cu 1,7% iar indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a crescut cu 2%.
Pe marile grupe industriale creşteri s‐au înregistrat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+45,7%), industria energetică (+12,1%), industria bunurilor de capital (+9,2%) şi industria bunurilor industriale (+1,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţ a crescut cu 11,6%.Cresteri s-au inregistrat atat in comerţul cu ridicata (+ 13,4%) cat si in comerţul cu autovehicule şi motociclete, întreţinerea şi repararea acestora + 11,8%.Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scazut cu 0,2%.

Volumul cifrei de afaceri în servicii a crescut cu 11,4%. Creştere s‐a înregistrat atât la serviciile prestate populaţiei (+29,5%) cât şi la serviciile prestate întreprinderilor (+8,1%).

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în perioada 1.I-31.X.2016 au scăzut cu 17,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.

În județul Braşov, pentru perioada ianuarie‐august 2016 exporturile FOB realizate au fost de 1,917 miliarde euro, iar importurile CIF au fost de 1,8 miliarde euro .ƒ Excedentul comercial FOB‐CIF inregistrat a fost de 109 milione euro.

În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul județelor referitor la volumul exportului, Județul Braşov a ocupat locul I, cu o pondere de 34,8%. Locul II îi revine județului Sibiu cu o pondere de 32,0% şi este urmat de județele: Alba (14,0%), Mureş (11,8%), Covasna (3,8%), Harghita (3,6%).
Din punct de vedere al volumului importului, județul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o pondere de 36,9%. Locul II în acest clasament îl ocupă județul Sibiu cu un procent de 27,5%. Următoarele județe în acest clasament sunt: Mureş (15,7%), Alba (10,7%), Harghita (5,3%) şi Covasna (3,9%).

Județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe locul 4 referitor la volumul exporturilor (realizând 5,1% din exporturile la nivel național), după județele: Timiş (10,22%), Argeş (10,20%), Arad (5,9%).
Referitor la volumul importurilor, județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe locul 6 (realizând 4,1% din importurile la nivel național), după județele: Ilfov (8,3%), Timiş (7,5%), Argeş (6,4%), Arad(4,5%), Prahova (4,3%).

Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din județul Braşov o dețin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice (37,0%) şi mijloacele de transport (29,4%). La import ponderea principală în structura pe produse o dețin maşinile, aparatele şi echipamente electrice (29,2%) urmate de metale comune şi articole din acestea (16,7%) şi mijloace de transport (10,9%).

Schimburile intracomunitare de bunuri reprezinta 87,8% din total exporturi şi 87,2% din total importuri. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 4,2%, iar la introduceri a crescut cu 5,6%. 

Principalele țări partenere ale județului Braşov la export au fost: Germania (40,9%), Franța (8,7%), Italia (6,2%), Spania (5,5%), Polonia (5,2%), Belgia (3,2%), Turcia (3,0%), Marea Britanie (2,8%), Ungaria (2,4%), Cehia(2,1%). Principalii parteneri comerciali ai județului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania (37,0%), Italia (10,9%), Franța (6,5%), Marea Britanie (4,8%), Austria (4,4%), China (4,3%), Polonia (4,0%), Ungaria (3,6%), Olanda (3,2%), Cehia (2,7%).

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna septembrie 2016 la nivelul judeţului Braşov de 2.758 lei, cu 13,92% mai mare decât în luna septembrie 2015 iar câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.998 lei, cu 14,24% mai mare decât în luna septembrie 2015
Într‐un clasament naţional al judeţelor României , judeţul Braşov ocupă:
‐ locul al 5 ‐lea după câştigul salarial mediu net pe total economie;
‐ locul al 21 ‐lea după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit;
‐ locul al 8 ‐lea după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii;
‐ locul al 7 ‐lea după câştigul salarial mediu net în servicii şi comerţ.