News CCI Brasov

Exporturi brașovene de 1,2 miliarde euro în sem.I 2014

(0 voturi)
Exporturi brașovene de 1,2 miliarde euro în sem.I 2014

Comerţul internaţional cu bunuri in sem.I 2014-Jud.Brașov, România


Exporturile FOB realizate la nivelul județului Brașov în perioada 01.01-30.06.2014 au fost de 1.233.158 mii euro, iar importurile CIF au fost de 1.132.498 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 exporturile au crescut cu 8,8%, iar importurile au crescut cu 5,9%.
În perioada 01.01-30.06.2014 s-a înregistrat un excedent comercial FOB-CIF de 100.660 mii euro, iar în aceeaşi perioadă a anului 2013 s-a înregistrat un excedent comercial de 63.085 mii euro.
În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul judeţelor referitor la volumul exportului, Judeţul Braşov a ocupat în perioada 01.01-30.06.2014 locul I, cu o pondere de 32,9%. Locul II îi revine judeţului Sibiu cu o pondere de 29,0% şi este urmat de următoarele judeţe: Alba (18,0%), Mureş (11,1%), Covasna (4,9%), Harghita (4,1%).
Din punct de vedere al volumului importului, judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o ponderede 35,6%. Locul II în acest clasament îl ocupă judeţul Sibiu cu un procent de 28,4%. Următoarele judeţe în acestclasament sunt: Mureş (15,1%), Alba (10,9%), Harghita (5,2%) şi Covasna (4,8%).
Judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor2 în perioada 01.01-30.06.2014 pe locul 5 referitor la volumul exporturilor (realizând 4,8% din exporturile la nivel naţional), după judeţele: Argeş (10,2%), Timiş (9,6%), Arad (5,7%), Constanţa (5,0%).
Referitor la volumul importurilor, judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor  pe locul 7(realizând 4,0% din importurile la nivel naţional), după judeţele: Timiş (7,3%), Ilfov (7,2%), Argeş (6,5%), Constanţa (5,6%), Prahova (5,1%), Arad (4,4%).
În perioada 01.01-30.06.2014 ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (32,1%) şi mijloacele de transport (28,4%).
La import ponderea principală în structura pe produse o deţin maşinile, aparatele şi echipamente electrice;aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (27,1%) urmate de metale comune şi articole din acestea (15,0%) şi de produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (13,6%).
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în perioada 01.01-30.06.2014 a fost de 1.063.498 mii euro la expedieri şi 1.006.043 mii euro la introduceri, reprezentând 86,2% din total exporturi şi 88,8% din total importuri.
Comparativ cu perioada 01.01-30.06.2013, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 11,5%, iar la introduceri a crescut cu 6,3%.
In perioada 01.01-30.06.2014 principalele ţări partenere ale judeţului Braşov la export au fost: Germania (42,0%), Franţa (11,1%), Italia (8,1%), Spania (4,1%), Turcia (3,8%), Polonia (3,6%), Marea Britanie (2,8%), Belgia (2,4%), Suedia (2,4%), Federaţia Rusă (2,0%).
Principalii parteneri comerciali ai judeţului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania (34,0%), Italia (9,6%), Ungaria (8,3%), Franţa (6,0%), Marea Britanie (5,8%), Austria (5,1%), Olanda (3,1%), Irlanda (2,9%). China(2,7%), Polonia (2,6%).
În perioada 01.01-30.06.2014 la nivel naţional, s-au realizat exporturi în valoare de 25.522.359 mii euro şi importuri în valoare de 28.358.179 mii euro. Comparativ cu perioada 01.01-30.06.2013 exporturile au crescut cu 7,6%, iar importurile au crescut cu 8,0%.
În perioada 01.01-30.06.2014 s-a înregistrat un deficit comercial de 2.835.820 mii euro, iar în perioada 01.01-30.06.2013 s-a înregistrat un deficit comercial de 2.534.598 mii euro.

Sursa : http://www.brasov.insse.ro