News CCI Brasov

Instrumente pentru facilitarea procesului de raportare non-financiară

(1 Vot)
Instrumente pentru facilitarea procesului de raportare non-financiară

Un ghid esențial despre cadrele internaționale de raportare. 

O nouă provocare – raportarea non-financiară.

Anul 2020 va aduce o nouă provocare pentru multe dintre companiile din România în ceea ce privește raportarea performanței pe care acestea au avut-o în anul anterior. Ne referim la raportarea non-financiară care a fost introdusă prin Ordinul MFP nr. 1938/2016 și completată cu Ordinul MFP nr. 3456/2018. Aceste acte normative stabilesc obligativitatea publicării de informații privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, de către toate companiile care îndeplinesc criteriul de avea un număr mediu de 500 de salariați în exercițiul financiar aferent raportării.

Având în vedere complexitatea unei astfel de raportării, care trebuie să surprindă întreaga performanță a unei companii pe o perioadă semnificativă de timp, pentru pregătirea acesteia se pot utiliza diferite metodologii și standarde internaționale de raportare. De altfel, această posibilitate este prevăzută și de art. 4921 alin. 5 din Ordinul MFP nr. 1938/2016: „La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.”

Cele mai utilizate standarde și metodologii internaționale de raportare

Chiar dacă vorbim de o raportare reglementată recent la nivelul Uniunii Europene, există o serie de metodologii care sunt utilizate de mai bine de 15 ani de către companiile care publică în mod voluntar rapoarte de sustenabilitate. Rapoartele de sustenabilitate sunt cele care prezintă strategia și obiectivele de dezvoltare durabilă a unei companii, măsurile și indicatorii de performanță realizați, dar și alte aspecte necesare pentru înțelegerea dezvoltării acesteia și a impactului pe care îl are asupra economiei, societății și mediului. Prin urmare, putem să spunem că un Raport de Sustenabilitate îndeplinește cerințele legislației în ceea ce privește realizarea și publicarea unei raportări non-financiare.

Cele mai utilizate standarde internaționale sunt cele realizate de către organizația non-profit Global Reporting Initiative – GRI (www.globalreporting.org), care de-a lungul anilor au fost îmbunătățite pe baza feedback-ului primit de la mai multe categorii de stakeholderi. Versiunea actuală – GRI Standards – cuprinde 3 Standarde Universale (GRI 101: Fundament; GRI 102: Dezvăluiri Generale; GRI 103: Abordarea de management) și 33 de standarde care conțin o serie de aspecte non-financiare structurate în trei categorii (economic, social și mediu). Cu excepția Standardului Universal GRI 101, toate celelalte standarde au o serie de indicatori care ajută companiile să raporteze performanța lor de dezvoltare durabilă. 

O alta metodologie de raportare des utilizată de companii, în special de cele foarte mari, este Integrated Reporting <IR> realizată de organizația internațională Integrated Reporting Council (IIRC). Acest cadru are ca scop identificarea relației dintre aspectele de strategie, guvernanță, performanță și oportunitățile viitoare ale companiilor și capacitatea lor de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung, având în vedere caracteristicile contextului extern în care activează.

Raportarea integrată urmărește să ofere o imagine de ansamblu pentru organizație prin expunerea performanțelor sale, a modelului de afaceri și a strategiei în contextul problemelor sociale și de mediu.

În România, companiile care realizează raportării non-financiare utilizează în marea lor majoritate Standardele de raportare GRI. Cel mai reprezentativ exemplu sunt companiile din sectorul Petrol & Gaze, care în ultimii doi ani au publicat rapoarte non-financiare suficient de detaliate în conformitate cu GRI Standards opțiunea „core”, care reprezintă primul nivel de conformitate al acestor standarde complexe.

Pentru a putea realiza rapoarte non-financiare pe baza unor standarde internaționale, companiile din Romania au posibilitatea de a participa la diferite cursuri de formare privind raportarea non-financiară susținute de persoane cu experiență la nivel național și internațional.

Indiferent că vorbim de un raport financiar separat sau de o declarație non-financiară inclusa în raportul administratorilor, cele două forme permise de legislație pentru publicarea informațiilor non-financiare, companiile trebuie să respecte aceleași cerințe de conținut. Utilizarea unui standard sau metodologii de raportare facilitează procesul de raportare și contribuie la obținerea conformității cu prevederile legislative prevăzută de OMFP nr. 1938/2016.

În concluzie, utilizarea unui standard sau metodologii internaționale de raportare sprijină companiile să transmită informații privind performanța lor de dezvoltare durabilă într-un mod coerent către stakeholderi, dar, totodată facilitează realizarea de analize comparative între diferite companii care activează în același sector de activitate.
***
INNOVA Project Consulting este o companie de consultanță specializată în raportarea non-financiară și de sustenabilitate. Expertiza noastră principală este în elaborarea Raportului Non-financiar necesar pentru a demonstra performanța economică, socială și de mediu, precum si organizarea de cursuri de formare in acest domeniu.
Strada Nicolae G Caramfil, nr. 69, et. 4, Sector 1, 014142, București
www.innovaconsulting.ro / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
+40 371 024 168