News CCI Brasov

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013

(0 voturi)
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013

În anul 2013, România a cheltuit 2464,8 milioane lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,39% din PIB, din care pentru sectorul public 0,27% şi pentru sectorul privat 0,12%.
În anul 2013, cercetarea  fundamentală  a înregistrat o scădere de 1,6 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2012, respectiv de la 41,4% la 39,8%. Cercetarea aplicativă  în anul 2013 s-a menţinut ca pondere aproximativ la acelaşi nivel cu anul 2012. Dezvoltarea experimentală a înregistrat în anul 2013 o creştere de 2,5 puncte procentuale în  cheltuielile totale faţă de anul 2012, respectiv de la 17,2% la 19,7%.
După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în anul 2013, fondurile publice au cea mai ridicată pondere, respectiv 52,3%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 31,0%.
Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul guvernamental (70,2%), urmate de unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (21,1%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare  din străinatate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul învăţământ superior  (45,1%) , sectorul guvernamental  (27,7%) şi sectorul mediului de afaceri (26,5%).
 Intensitatea cercetării (calculată ca raport între cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare şi produsul intern brut) în anul 2013 , a înregistrat  o pondere de 0,39%, în scădere cu 0,09 puncte procentuale faţă de anul 2012.
La sfârşitul anului 2013, îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 43375 salariaţi, număr în uşoară creştere  faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2012.
După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2013, 34317 aveau studii superioare (79,1% din total), iar 9058 aveau alt nivel de  pregătire, exclusiv superioară. Salariaţii cu titlul de doctor şi cei cu studii superioare de lungă durată au avut ponderea cea mai ridicată, respectiv 36,8% şi 28,3%, iar cea mai mică pondere au avut salariaţii cu studii superioare de scurtă durată, de  2,4%.
În anul 2013, numărul persoanelor cu titlu de doctor care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare  a fost de 15950 persoane, mai mult  cu 536 persoane faţă de anul 2012, din care femei cu titlu de doctor 7410, respectiv 46,5%.
Pe categorii de ocupaţii, în anul 2013, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 62,1% din total, respectiv 26914 salariaţi, în scădere cu 924 salariaţi faţă de anul 2012. Ponderea categoriei „tehnicieni şi asimilaţi” a fost de 12,8%, respectiv 5563 de salariaţi.

Sursa:INS