News CCI Brasov

Exporturi brașovene de 1,46 mild.€ în primele 7 luni ale lui 2014

(0 voturi)
Exporturi brașovene de 1,46 mild.€ în primele 7 luni ale lui 2014

Exporturile FOB realizate în perioada 01.01-31.07.2014 au fost de 1.459.595 mii euro, iar importurile CIF au fost de 1.336.809 mii euro.

Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 exporturile au crescut cu 8,8%, iar importurile au crescut cu 7,1%.
În perioada 01.01-31.07.2014 s-a înregistrat un excedent comercial FOB-CIF de 122.786 mii euro, iar în aceeaşi perioadă a anului 2013 s-a înregistrat un excedent comercial de 94.392 mii euro.
În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul judeţelor referitor la volumul exportului, Judeţul Braşov a ocupat în perioada 01.01-31.07.2014 locul I, cu o pondere de 33,1%. Locul II îi revine judeţului Sibiu cu o pondere de 29,0% şi este urmat de următoarele judeţe: Alba (17,7%), Mureş (11,2%), Covasna (4,9%), Harghita (4,1%).
Din punct de vedere al volumului importului, judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o pondere de 35,5%. Locul II în acest clasament îl ocupă judeţul Sibiu cu un procent de 28,1%. Următoarele judeţe în acest clasament sunt: Mureş (14,9%), Alba (11,4%), Harghita (5,3%) şi Covasna (4,8%).
Judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor în perioada 01.01-31.07.2014 pe locul 5 referitor la volumul exporturilor (realizând 4,8% din exporturile la nivel naţional), după judeţele: Argeş (10,0%), Timiş (9,5%), Arad (5,6%), Constanţa (5,2%).
Referitor la volumul importurilor, judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor2 pe locul 7 (realizând 4,0% din importurile la nivel naţional), după judeţele: Ilfov (7,3%), Timiş (7,2%), Argeş (6,4%), Constanţa (5,9%), Prahova (5,2%), Arad (4,4%).
În perioada 01.01-31.07.2014 ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (32,0%) şi mijloacele de transport (28,5%).
La import ponderea principală în structura pe produse o deţin maşinile, aparatele şi echipamente electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (27,3%) urmate de metale comune şi articole din acestea (15,4%) şi de produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (13,2%).
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în perioada 01.01-31.07.2014 a fost de 1.182.051 mii euro la expedieri şi 1.264.703 mii euro la introduceri, reprezentând 86,7% din total exporturi şi 88,4% din total importuri.
Comparativ cu perioada 01.01-31.07.2013, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 12,5%, iar la introduceri a crescut cu 7,2%.
In perioada 01.01-31.07.2014 principalele ţări partenere ale judeţului Braşov la export au fost: Germania (41,9%), Franţa (11,2%), Italia (8,5%), Spania (3,9%), Polonia (3,6%), Turcia (3,6%), Marea Britanie (3,3%), Suedia (2,2%), Belgia (2,1%), China (2,0%).
Principalii parteneri comerciali ai judeţului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania (34,3%), Italia (9,8%), Ungaria (8,0%), Franţa (6,0%), Marea Britanie (5,7%), Austria (5,1%), Olanda (3,0%), China (2,8%), Polonia (2,7%), Irlanda (2,5%).
În perioada 01.01-31.07.2014 soldul comercial FOB/CIF continuă să fie pozitiv în comerţul extra-UE28.

Sursa: DJS Brasov