News CCI Brasov

Construcţiile - o piață de cca. o jumătate de miliard €

(0 voturi)
Construcţiile - o piață de cca. o jumătate de miliard  €

Cel mai vulnerabil sector al economiei brașovene

Cifra de afaceri a societăţilor comerciale din sectorul construcţiilor a fost în anul 2013 în valoare de  1.976.337.904 lei (echivalentul a 447 milioane €) înregistrând o scădere de 268 milioane lei, respectiv 12 %, comparativ cu   anul 2012.
Comparativ cu 2008, anul imediat următor integrării României în UE, când s-a înregistrat un « boom » în domeniul construcțiilor , cifra de afaceri  din acest sector a înregistat un recul de 34 %, de la 2,99 la 1,97 mild.lei.
Aportul sectorului de construcţii în totalul cifrei de afaceri al judeţului Braşov a fost în anul 2013 de 6%, comparativ cu 7% in  2012.

În acest domeniu au activat  un număr de 2.628  de firme (11% din numărul total de firme), cu  127  mai puține decât în 2012. Structura acestora funcție de mărime a fost următoarea :

Tipul intrepr.

Numar

Intr.f.mari

1

Intr.mari

4

Intr.mijlocii

38

Intr.mici

222

Microintrepr.

2363

Comparativ cu anul 2008  numîrul firmelor a scăzut în 2013 cu 13%, respectiv cu 403 firme.

13.527 salariaţi au lucrat în domeniul construcţiilor în 2013 ( 9% din numărul total al salariaţilor), cu  7 % mai puțini decât în 2012.
Comparativ cu 2008 numărul lor a scăzut cu 6500 persoane ( 32%).

Cele 43 de întreprinderi foarte mari, mari  și mijlocii au realizat 49 % din cifra de afaceri a sectorului. Un procent de 29% din cifra de afaceri  fost realizat de întreprinderile mici și 22% de microîntreprinderi.

Construcțiile rezidențiale și nerezidențiale reprezintă 46% din cifra totală a sectorului construcții, urmează cu 31% lucrările de instalații electrice, sanitare, de încălzire, de aer condiționat, de finisare și cu 23% lucrările de construcții a drumurilor ,autostrăzilor, a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate și telecomunicații

Productivitate medie a fost în 2013 de  146.103 lei/salariat, construcțiile situându-se pe poziția 4, după sectorul comercial, industrial  și cel agricol.

Profiturile constructorilor s–au contractat și ele , construcțiile fiind pe penultimul loc comparativ cu celelalte sectoare economice; profitabilitatea medie în 2013 a fost de -1,4 %.