News CCI Brasov

ORDINUL 1802/2014 – Reglementări contabile 2015

(8 voturi)
ORDINUL 1802/2014 – Reglementări contabile 2015

Situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conform noilor reglementări


De la 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare OMFP nr. 1802/2014, care aprobă reglementările contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea - act de referință în conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale. Elementele de noutate sunt generate de două abordări: prima, o reclasificare a entităților economice în categoriile microentităti, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcție de această clasificare, fiecare va întocmi situații financiare prescurtate sau cu mai multe componente. A doua abordare se referă la transpunerea în legislația națională a mai multor standarde IFRS față de cele deja existente.
Reglementările contabile 2015 prevad:
– formatul si continutul situatiilor financiare anuale,
– principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale individuale,
– regulile de intocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, si publicare a situatiilor financiare anuale,
– Planul de conturi general,
– continutul si functiunea conturilor contabile,
– reguli privind întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate.
Consultati aici actul normativ:http://itva.ro/documents/OMFP1802per2014.pdf