News CCI Brasov

Brașovul în context național

(0 voturi)
Brașovul în context național

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII NOIEMBRIE 2014


Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru anul 2014 fata de 2013 a fost in procente de 101,07.

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna noiembrie 2014 la nivelul judeţului Braşov de 2.358 lei, cu 6,03% mai mare decât în luna precedentă, şi cu 6,12% mai mare decât în luna noiembrie 2013.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna noiembrie 2014 la nivelul judeţului Braşov de 1.698 lei, cu 5,60% mai mare decât în luna precedentă, şi, respectiv, cu 5,86% mai mare decât în luna noiembrie 2013.
Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.841 lei). Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile servicii şi comerţ (1.597 lei) şi, respectiv, agricultură, silvicultură şi piscicultură (1.328 lei).
Într-un clasament naţional al judeţelor României , judeţul Braşov ocupă:
- locul al 5 -lea după câştigul salarial mediu net pe total economie;
- locul al 21 -lea după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit;
- locul al 6 -lea după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii;
- locul al 6 -lea după câştigul salarial mediu net în servicii şi comerţ.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2014 de 141.260 persoane, mai mare cu 0,64% faţă de trimestrul III 2013 şi mai mare cu 0,35% faţă de trimestrul II 2014.
Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Brasov a fost în trimestrul III 2014 de 1012 lei, mai mare cu 3,80% comparativ cu trimestrul III 2013 şi mai mică cu 0,10% faţă de trimestrul II 2014.
Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat la nivel naţional a fost de 845 lei, mai mare cu 4,06% comparativ cu trimestrul III 2013 şi egală cu cea din trimestrul II 2014.
Judeţul Braşov, în trimestrul III 2014, se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor pe locul:
- 9 referitor la numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat;
- 2 referitor la pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat, după judeţul Hunedoara.
Municipiul Bucuresti nu a fost inclus in comparative.

Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov la data de 31.12.2014 a fost de 10.850 persoane, din care 4.537 femei (41,8%).
Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2014 a fost de 4,28%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală.

In perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013 indicele producţiei industriale pentru judetul Brasov a crescut cu 11,1%.
La nivel naţional , in perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013 indicele producţiei industriale a crescut cu 6,3%.

În perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013 indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie in judetul Brasov a crescut cu 13,7%.
Creşteri semnificative ale cifrei de afaceri în perioada 1.I – 30.XI.2014, comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013 s-au înregistrat la următoarele diviziuni: repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (+51,4%), fabricarea de mobilă (+40,0%), fabricarea mijloacelor de transport cu excepţia celor rutiere (+27,0%), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a (+26,6%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+22,6%), industria metalurgică (+16,9%), 12 fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+16,9%), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+15,4%), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (+13,9%), fabricarea instrumentelor muzicale şi a altor produse manufacturiere (+13,4%), tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie, harnaşamentelor şi încalţămintei; prepararea si vopsirea blanurilor (+11,2%).
În perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013 indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie la nivel national a crescut cu 8,0%.


La nivelul judetului Brasov volumul cifrei de afaceri din comerţ in perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent a scăzut cu 4,0%.

În perioada 1.I – 30.XI.2014 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2013, volumul cifrei de afaceri în servicii (serie brută), a crescut cu 2,6%, la serviciile pentru populaţie a crescut cu 10,8% iar la serviciile pentru întreprinderi a crescut cu 1,2%.

In perioada 01.01-30.09.2014 s-au realizat exporturi în valoare de 1.832.172 mii euro; faţă de aceeaşi perioada a anul 2013 exportul judeţului Braşov a fost mai mare cu 7,1%.

In perioada 01.01-30.09.2014 s-au realizat importuri în valoare de 1.714.162 mii euro, în creştere cu 8,8% faţă de aceeasi perioada din anul 2013.
Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în perioada 01.01-30.09.2014 a fost de 1.582.104 mii euro la expedieri şi 1.513.012 mii euro la introduceri, reprezentând 86,4% din total exporturi şi 88,3% din total importuri. Comparativ cu perioada 01.01-30.09.2013, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 10,8%, iar la introduceri a crescut cu 8,9%.
Judeţul Braşov se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor9 în luna septembrie 2014 pe locul: 5 referitor la volumul exporturilor (realizând 4,1% din exporturile la nivel naţional); 7 referitor la volumul importurilor (realizând 3,8% din importurile la nivel naţional).

Sursa: DJS Brasov