News CCI Brasov

Produsul intern brut al României în anul 2014

(0 voturi)
Produsul intern brut al României în anul 2014

Date provizorii (2)

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2014 a fost de 666637,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de anul 2013, conform comunicatului de presă nr.81/7.04.2015 al Institutului Național de Statistică.

 Contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea

Produsului intern brut, în anul 2014

  Contribuţia la formarea PIB - % Contribuţia la creşterea PIB - %
  Provizoriu (1) Provizoriu (2) Provizoriu (1) Provizoriu (2)
Agricultură, silvicultură şi pescuit 4.7 4.7 0.1 0.1
Industrie 24.0 24.1 0.9 0.9
Construcţii 6.3 6.3 0.0 0.0
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;  transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante  15.8 15.8 0.3 0.3
Informații și comunicații 6.0 5.9 0.6 0.4
Intermedieri financiare şi asigurări 2.9 2.9 -0.1 -0.1
Tranzacţii imobiliare 9.4 9.5 0.3 0.3
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 7.1 7.1 0.3 0.3
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială 9.3 9.1 0.0 0.0
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 3.0 3.0 0.1 0.1
         
Valoarea adăugată brută – total 88.5 88.4 2.5 2.3
         
Impozite nete pe produs 11.5 11.6 0.4 0.5
         
Produsul intern brut 100.0 100.0 2.9 2.8