News CCI Brasov

Exporturile brasovene au atins cifra de 2,5 mild.€ in 2014

(0 voturi)
Exporturile brasovene au atins cifra de 2,5 mild.€  in 2014

Importurile au fost de 2,34 mild.€

 

Comparativ cu  anul 2013 exporturile au crescut cu 8,5%, iar importurile au crescut cu 10,9%.
În 2014 s-a înregistrat un excedent comercial  de 136  milioanei euro, iar  2013 s-a înregistrat un excedent comercial de 169,8 milioane euro.

În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul judeţelor referitor la volumul exportului, Judeţul Braşov a ocupat în anul 2014 locul I, cu o pondere de 33,3%. Locul II îi revine judeţului Sibiu cu o pondere de 29,2% şi este urmat de următoarele judeţe: Alba (17,0%), Mureş (11,6%), Covasna (4,7%), Harghita (4,2%).
Din punct de vedere al volumului importului, judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o pondere de 35,7%. Locul II în acest clasament îl ocupă judeţul Sibiu cu un procent de 27,9%. Următoarele judeţe în acest clasament sunt: Mureş (15,2%), Alba (11,2%), Harghita (5,3%) şi Covasna (4,7%).

Judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor în anul 2014 pe locul 5 referitor la volumul exporturilor (realizând 4,7% din exporturile la nivel naţional), după judeţele: Argeş (9,8%), Timiş (9,2%), Arad (5,5%), Constanţa (5,0%).
Referitor la volumul importurilor, judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor pe locul 7(realizând 4% din importurile la nivel naţional), după judeţele: Ilfov (7,2%), Timiş (7,1%), Argeş (6,3%), Constanţa (5,9%), Prahova (5,2%), Arad (4,2%).

În 2014 ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (33,2%) şi mijloacele de transport (27,5%).
La import ponderea principală în structura pe produse o deţin maşinile, aparatele şi echipamente electrice;aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (28,3%) urmate de produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (14,7%) şi de metale comune şi articole din acestea (14,6%).

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în  2014 a fost de 2.145.181 mii euro la expedieri şi 2.074.545 mii euro la introduceri, reprezentând 86,6% din total exporturi şi 88,6% din total importuri.
Comparativ cu anul 2013, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 12,5%, iar la introduceri a crescut cu 10,9%.

Principalele ţări partenere ale judeţului Braşov la export au fost: Germania (42,0%), Franţa (11,0%), Italia (8,7%), Spania (3,9%), Polonia (3,5%), Turcia (3,3%), Marea Britanie (3,1%), Belgia (2,3%), China (2,1%), Suedia (2,0%).
Principalii parteneri comerciali ai judeţului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania (34,5%), Italia (9,5%), Ungaria (7,5%), Franţa (5,5%), Marea Britanie (5,4%), Austria (5,2%), Irlanda (3,9%), Polonia (3,0%), Olanda (2,9%), China (2,9%).

În anul 2014 la nivel naţional, s-au realizat exporturi în valoare de 52,5 miliarde euro şi importuri în valoare de 58,5 miliarde euro. Comparativ cu 2013 exporturile au crescut cu 5,8%, iar importurile au crescut cu 5,9%.
În 2014 s-a înregistrat un deficit comercial de 6 miliarde euro, iar în 2013 s-a înregistrat un deficit comercial de 5,7 miliarde euro.

Sursa informatiilor: DJS Bv