News CCI Brasov

Industria - motorul economiei braşovene

(0 voturi)
Industria - motorul economiei braşovene

Aportul sectorului industrial în totalul cifrei de afaceri al judeţului Braşov a fost în anul 2015 de 45%.

Cifra de afaceri a societăţilor comerciale din sectorul industrial a fost în anul 2015 în valoare de 18,14 miliarde lei ( echivalentul a 4 miliarde euro) înregistrând o crestere de 6% faţă de anul 2014.

În industrie activează un număr de 2.431 de firme ( 11% din numărul total de firme cu bilanţ predat).

Structura acestora, funcţie de mărimea întreprinderii este următoarea :

Tipul întreprinderii

Numărul firme 2015

Numar firme 2014

Microîntreprinderi( pana la 9 angajati)

1872

1958

Întreprinderi mici( intre 10 si 49 salariati)

370

382

Întreprinderi mijlocii( intre 50 si 249 de salariati)

153

154

Întreprinderi mari  (intre 250 si 999 salariati)

30

31

Întreprinderi foarte mari ( peste 1000 de salariati)

6

6

 

industrie

60.690 salariaţi lucrează în industrie ( 41% din numărul total al salariaţilor din companiile judetului Brasov), cu cca. 800 de persoane mai mulţi ca în anul 2014.

Distribuţia salariaţilor pe tipuri de întreprinderi este următoarea:
- 30 % lucrează în întreprinderi foarte mari
- 24% lucrează în întreprinderi mari
- 27% lucrează în întreprinderi mijlocii
- 14 % lucrează în întreprinderi mici
- 5% lucrează în microîntreprinderi

Cele 6 întreprinderi foarte mari realizează 34% din cifra de afaceri din industrie.
22 de procente sunt realizate de întreprinderile mari, 32 % de cele mijlocii, 9 % de cele mici , 3 % de microîntreprinderi.

Profitabilitatea sectorului industrial a fost în anul 2015 de 5,7 %, sub media economiei brașovene (5,9%) dar mai mare decât cea din 2014 (4,4%).

52% dintre agenții economici activi în industrie au înregistrat profit in 2015.

Productivitatea industriei brașovene a fost de 299 mii lei/salariat , superioară economiei județului (272 mii lei/salariat) acest indicator înregistrând o creștere de 4 % comparativ cu anul 2014.