News CCI Brasov

Ponderea ramurilor în structura industriei brașovene

(1 Vot)
Ponderea ramurilor în structura industriei brașovene

Cea mai mare pondere o deține industria mijloacelor de transport urmată de industria de mașini și echipamente și producția & distribuția de energie ( electrică și termică, gaze, apă).


In ultimii ani industria a evoluat ascendent, activitatea industriala fiind prezenta prin toate ramurile sale. Cea mai mare pondere o detine industria mijloacelor de transport urmata de industria de masini si echipamente si productia & distributia de energie ( electrica si termica, gaze, apa).
Productia industriala a fost tractata de exporturile care in anul 2015 au atins 2,7 miliarde euro, produsele care s-au exportat cu precadere fiind masinile, aparatele si echipamentele electrice, mijloacele de transport, articolele din metale comune.

Clasamentul ramurilor industriale functie de cifra de afaceri

Ramuri industriale

Cifra de afaceri

%

Industria mijloacelor de transport

4934556514

27.19

Fabricarea de masini si echipamente

3407735930

18.78

Productia si distributia de energie

2081296255

11.47

Industria chimica

2067738485

11.39

Industria de prelucrare a lemnului

1398004768

7.70

Industria constructiilor metalice

1310045937

7.22

Industria alimentara

999197507

5.51

Industria metalurgica

394951646

2.18

Industria textila

390680259

2.15

Industria pielariei

339384698

1.87

Alte activitati industriale

337341272

1.86

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

334499692

1.84

Industria mobilei

74510890

0.41

Edituri, tipografii

44762272

0.25

Industria extractiva

32086324

0.18

Total sector industrial

18146792449

100.00

 

În industrie au activat in anul 2015 un număr de 2.431 de firme .

Clasamentul ramurilor industriale functie de numarul de firme

Ramuri industriale

Nr.firme

%

Industria constructiilor metalice

325

13.37

Industria alimentara

313

12.88

Industria de prelucrare a lemnului

243

10.00

Alte activitati industriale

221

9.09

Productia si distributia de energie

217

8.93

Industria textila

215

8.84

Industria chimica

180

7.40

Industria mobilei

171

7.03

Fabricarea de masini si echipamente

149

6.13

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

112

4.61

Edituri, tipografii

99

4.07

Industria pielariei

68

2.80

Industria mijloacelor de transport

60

2.47

Industria extractiva

33

1.36

Industria metalurgica

25

1.03

Total sector industrial

2431

100.00

 

Numarul salariatilor din industrie a atins in anul 2015 cifra de 60.690.

Clasamentul ramurilor industriale functie de numarul de salariati

Ramuri industriale

Numar salariati

%

Industria mijloacelor de transport

14059

23.17

Fabricarea de masini si echipamente

8473

13.96

Industria constructiilor metalice

6369

10.49

Productia si distributia de energie

5054

8.33

Industria alimentara

4646

7.66

Industria chimica

4255

7.01

Industria pielariei

3967

6.54

Industria de prelucrare a lemnului

3893

6.41

Industria textila

3517

5.80

Alte activitati industriale

2878

4.74

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

1307

2.15

Industria metalurgica

1120

1.85

Industria mobilei

608

1.00

Edituri, tipografii

371

0.61

Industria extractiva

173

0.29

Total sector industrial

60690

100.00

 

In ceea ce priveste profitabilitatea sectorului industrial, aceasta a fost in 2015 de 5,7 %, inregistrand o crestere comparativ cu anul 2014 cand a fost 4,4%.

Clasamentul ramurilor industriale functie de profitabilitate

Ramuri industriale

Profitabilitate, %

Industria extractiva

13.24

Productia si distributia de energie

10.50

Alte activitati industriale

7.79

Industria chimica

7.01

Edituri, tipografii

6.83

Fabricarea de masini si echipamente

6.05

Industria mijloacelor de transport

5.83

Industria pielariei

5.72

Industria textila

5.30

Industria constructiilor metalice

4.30

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

3.40

Industria alimentara

2.02

Industria metalurgica

1.81

Industria mobilei

1.55

Industria de prelucrare a lemnului

0.70

Total sector industrial

5.71

 

Productivitatea medie a sectorului industrial a inregistrat o crestere de 4% comparativ cu 2014, inregistrand valoarea de 299.008 lei/salariat.

Clasamentul ramurilor industriale functie de productivitate

Ramuri industriale

Productivitate lei/salariat

Industria chimica

485955

Productia si distributia de energie

411812

Fabricarea de masini si echipamente

402188

Industria de prelucrare a lemnului

359107

Industria metalurgica

352635

Industria mijloacelor de transport

350989

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

255929

Industria alimentara

215066

Industria constructiilor metalice

205691

Industria extractiva

185470

Industria mobilei

122551

Edituri, tipografii

120653

Alte activitati industriale

117214

Industria textila

111083

Industria pielariei

85552

Total sector industrial

299008

Ramuri industriale

Cifra de afaceri

%

Industria mijloacelor de transport

4934556514

27.19

Fabricarea de masini si echipamente

3407735930

18.78

Productia si distributia de energie

2081296255

11.47

Industria chimica

2067738485

11.39

Industria de prelucrare a lemnului

1398004768

7.70

Industria constructiilor metalice

1310045937

7.22

Industria alimentara

999197507

5.51

Industria metalurgica

394951646

2.18

Industria textila

390680259

2.15

Industria pielariei

339384698

1.87

Alte activitati industriale

337341272

1.86

Fabricarea produselor din minerale nemetalice

334499692

1.84

Industria mobilei

74510890

0.41

Edituri, tipografii

44762272

0.25

Industria extractiva

32086324

0.18

Total sector industrial

18146792449

100.00