News CCI Brasov

Seminar regional de informare a potențialilor beneficiari POR 2014-2020

(0 voturi)
Seminar regional de informare a potențialilor beneficiari POR 2014-2020

Vă informăm despre seminarul regional de informare privind apelul de proiecte POR 102/2/2 , respectiv prioritatea de investitii 2.2 "SPRIJINIREA CREARII SI EXTINDEREA CAPACITATILOR AVANSATE DE PRODUCTIE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR” . 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV în colaborare cu AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU organizează miercuri, 08 februarie ora 10.00 la sediul CCI Braşov seminarul de informare privind apelul de proiecte POR 102/2/2 , respectiv prioritatea de investitii 2.2 "SPRIJINIREA CREARII SI EXTINDEREA CAPACITATILOR AVANSATE DE PRODUCTIE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR”

Prin Prioritatea de investitii 2.2 a Programului Operational Regional 2014-2020, incepand cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finantare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea si modernizarea firmelor (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) din Regiunea Centru. Orice societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural din judetul Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu poate solicita fonduri nerambursabile, daca indeplineste criteriile de eligibilitate precizate in ghidul de finantare.
Prin fiecare proiect depus se poate solicita spre finantare nerambursabila minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte (1 euro- 4,5172 lei). Proiectele se pot depune incepand cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisa o perioada de 6 luni, respectiv pana in 23.08.2017, ora 12.00. Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finantare cuprinde atat IMM-uri care functioneaza in domeniul productiei si fabricatiei de utilaje si articole etc, cat si din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistenta medicala, de cazare, publicitate, arhitectura, centre fitness, baze sportive, cat si servicii de reparare mobila, incaltaminte sau altele. Lista completa a codurilor CAEN ce pot solicita finantare se poate regasi in Anexa 2 a Ghidului specific al Prioritatii 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie sa realizeze o investitie initiala in active corporale si necorporale, finantabile prin ajutor de stat regional.
Cofinantarea asigurata de solicitanti difera in functie de tipul de societate si de tipul de investitie realizata/ajutor acordat. Mai exact, schema de finantare nerambursabila este constituita din doua categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional si ajutor de minimis. Diferentierea dintre cele 2 categorii este realizata prin tipul de investitie/cheltuiala care se realizeaza prin proiect. Astfel un proiect va avea in mod obligatoriu cheltuieli de investitii in active corporale (construire, extindere, dotare spatii de productie/ servicii), care se vor finanta prin ajutor de stat regional si la care solicitantul va asigura o cofinantare de minim 30% din valoarea lor, daca este microintreprindere sau intreprindere mica, respectiv minim 40% daca este intreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se incadreaza in ajutor de minimis (certificare, internationalizare), cofinantarea solicitantului va trebui sa fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firma este.
Fondurile alocate sunt disponibile prin Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri.