News CCI Brasov

Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Brașov

(0 voturi)
Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Brașov

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI.

CONVOCATOR

                                                       Nr.CCIBV -1074 din 24.03.2017

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, în data de 10.04.2017, ora 11,00, la sediul organizaţiei din mun. Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov.

Neîndeplinirea condiţiilor statutare de prezenţă a jumătate plus unu din membri va conduce, în mod automat, la reprogramarea Adunării Generale pentru data de 11.04.2017, ora 11,00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:
1. Raport de activitate pentru anul 2016;
2. Raport privind execuţia financiară a anului 2016;
3. Raport al comisiei de cenzori;
4. Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2017;
5. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
6. Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2017;
7. Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2017;
8. Regulament de organizare şi funcţionare al CCI Braşov – actualizat;
9. Diverse.

Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Adunării Generale se află la dispoziţia membrilor la sediul organizaţiei şi la adresa web: www.ccibv.ro , începând cu data de 03.04.2017.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0728/137732 sau 0722/559109.

PREŞEDINTE,
Silviu COSTEA