News CCI Brasov

Conferință regională: AFACERI IN SIGURANȚĂ 2017 – BRAŞOV

(0 voturi)
Conferință regională: AFACERI IN SIGURANȚĂ 2017 – BRAŞOV

În data de 13 noiembrie 2017, la Braşov, sunt așteptați toți operatorii economici implicaţi în tranzacţionarea, comercializarea şi furnizarea de produse şi servicii supuse regimului de control al exporturilor sau unor restricţii internaţionale pe anumite destinaţii. 

Conferința se v adesfășura începând cu ora 9,30 la Hotel Aro-Palace, Sala Europa 2.

Organizată cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, conferința reunește următoarele instituții: Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), care va expune legislația specifică din domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare și militare.

Aceiași experți vor explica care sunt posibilitățile de solicitare de consultanță specializată privind etapele autorizării cu aceste produse, oportunitatea politică a efectuării acestor operațiuni, concordant cu angajamentele internaționale ale României în domeniu, și încadrarea produselor pe listele de control.

Adițional, vi se vor împărtăși informații utile privind condițiile pentru înregistrare și licențiere în vederea efectuării de operațiuni comerciale cu produse militare și obligațiile operatorilor economici, precum și sancțiunile ce se aplică pentru nerespectarea acestora.

Privind regimul de sancțiuni aplicabile în România, reglementat prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și acte juridice ale UE, Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, din cadrul MAE, vă va informa cu privire la consecințele încălcării acestor măsuri restrictive: amenzi, confiscarea bunurilor, blocarea activelor, consecințe de natură penală, restricționarea accesului la servicii bancare/financiare, efecte negative în planul imaginii companiei.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, vă va prezenta date de interes din domeniul transferurilor și exporturilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, etapele necesare a fi urmate, documentele obligatorii și sancțiunile în caz de nerespectare a legii.

De asemenea important pentru afacerea dumneavoastră, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va prezenta atribuțiile pe linia implementării sancțiunilor internaționale, inclusiv cele specifice ale structurilor competente. Veți afla despre procesele interne în acest domeniu, respectiv identificarea persoanelor și/sau entităților desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale precum și a fondurilor și resurselor economice deținute de acestea, verificările preliminare, emiterea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice, punerea în aplicarea a ordinului de blocare emis, controlul pentru eventuala constatare a unor sancțiuni.

Totodată, veți fi informat cu privire la aspectele necesar a fi cunoscute despre controlul vamal al operațiunilor vamale cu produse militare și cu dublă utilizare, pentru parcurgerea adecvată a acestui proces.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) vă va informa privind legislația specifică din domeniul exporturilor către piețe supuse sancțiunilor internaționale și etapele de parcurs pentru stabilirea necesității unei autorizații din partea instituției competente.

Veți afla care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizației de export a unor produse pe piețe supuse sancțiunilor internaționale și modalitățile de a efectua o proprie evaluare de risc anterior inițierii unei operațiuni de export;

Ministerului Apărării Naționale va prezenta aspecte de interes pentru operatorii economici care solicită organizarea și desfășurarea în unitățile din cadrul Ministerului Apărării Naționale a expozițiilor, demonstrațiilor, întâlnirilor și reuniunilor care au ca scop: activități de prezentare de produse militare și cu dublă utilizare; negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în interiorul României a produselor militare.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare vă va informa cu privire la cerințele de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populației și a proprietății, în conformitate cu reglementările și cu respectarea obligațiilor ce decurg din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

Serviciul Român de Informații vă va prezenta modalitățile de identificare a unor indicator de alertă în operațiunile comerciale cu produse supuse controlului la export, prin analiza atentă a cererii de produse, a partenerului de afaceri, a contractului propus, inclusiv plata și termenii de livrare, precum și modalitățile de efectuare a unei analize de risc a operațiunilor comerciale cu armament convențional.

Totodată, veți fi informați cu privire la implicațiile sancțiunilor internaționale instituite unilateral de state membre UE sau NATO asupra activității operatorilor economici autohtoni în străinătate.

-programul conferinței –
09:30 – 10:00 Înregistrare participanți, welcome coffee
Deschidere conferință
Prezentare Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale din cadrul MAE – ”Sancțiunile internaționale”;
Prezentare Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul MAE –”Controlul exporturilor de produse militare”;
Prezentare Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul MAE –”Embargouri și măsuri restrictive privind exporturile de arme”;
Prezentare Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul MAE –”Controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare”;
Pauză de masă
Prezentare Serviciul Român de Informații – ”Indicatori de alertă în operațiunicomerciale cu produse militare și cu dublă utilizare”;
Prezentare Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare–”Atribuții CNCAN”;
Prezentare Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat –”Competențe MMACA”
Prezentare Agenția Națională de Administrare Fiscală – ”Atribuții ANAF în implementarea sancțiunilor internaționale”;
Prezentare Agenția Națională de Administrare Fiscală – ”Controlul vamal al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și militare”;
Pauză cafea
Prezentare Serviciul Român de Informații – ”Implicații ale sancțiunilor unilaterale asupra operatorilor economici români”.

Conferința vafi urmată de o sesiune de comunicări.

Informații suplimentare la https://www.protector-romania.ro/