News CCI Brasov

Sesiune de informare: Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale

(0 voturi)
Sesiune de informare: Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale

14 martie 2018 ora 11,30 - aflați totul despre cum puteți evita sancțiuni importante pentru lipsa de conformitate! 

Camera de Comert si Industrie Brasov organizeaza miercuri, 14 martie 2018, ora 11.30,  SESIUNEA DE INFORMARE:ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI TRANSPORTURILOR SPECIALE

Aspecte tehnice si juridice:

- sesiune care va avea loc in Sala de Conferinte a CCIBV si va fi sustinuta de dl. Enea Dorin Dumitru - evaluator de risc autorizat - pentru aspectele tehnice si de dna Morariu Astrid Roxana - consilier juridic - pentru aspectele juridice.

Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

Ce firme au obligația obținerii acestui document până la 1 iulie 2018?

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate organizatiile, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure protecția acestora, respectiv :

 - societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);

 - ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

 - regiile autonome;

 - companiile şi societăţile naţionale;

 - institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

 - alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

AVANTAJELE PARTICIPARII LA SEMINAR:

· Evitati sanctiuni importante pentru lipsa de conformitate

· Definiti parametrii interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii

· Identificati toate riscurile la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si potentialele consecinte

· Inventariati categoriile de bunuri care se supun analizei

· Verificati contractele si planurile de pază și un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie să fie avizate de politie.

Locurile fiind limitate, pentru o buna organizare a evenimentului, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite confirmarile de participare in scris pâna in data de 10.03.2018 pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Costurile de participare sunt de 50 lei/pers+TVA pentru firmele membre ale CCI Brasov si 70 lei/pers.+TVA pentru cele care nu sunt membre. Plata se face la casieria Camerei de Comert si Industrie Brasov, sau prin banca in contul RO 18BRDE080SV05853520800 deschis la BRD–GSG BRASOV, cod fiscal RO 4443167.

· Relatii suplimentare: D-na Luisa Palos, 0728137727,Dept.Relatii, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


TALON CONFIRMARE PARTICIPARE

SESIUNEA DE INFORMARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

14 MARTIE , ora 11.30


Institutie/Firma………………………………………………………………………..Adresa……………..

Tel……………………………….… ……E-mail……………………….…………………………..WEB-Site……………………..………

Domeniul de activitate……………………….………………………………………………………………………………………………

Participant……………………………………….……………….Functia……………………………………………………………..

Participant……………………………………….……………….Functia……………………………………………………………..