News CCI Brasov

Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Brașov

(0 voturi)
Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Brașov

În data de 25.04.2018, ora 11,00  va avea loc Adunarea Generală Ordinară a membrilor Camerei. 

Nr. 1394 din 05.04.2018

CONVOCATOR

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI,  în data de 25.04.2018, ora 11,00, la sediul organizaţiei din Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov.

Neîndeplinirea condiţiilor statutare de prezenţă a jumătate plus unu din membri va conduce, în mod automat, la reprogramarea Adunării Generale pentru data de 26.04.2018, ora 11,00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:

1. Raport de activitate pentru anul 2017;
2. Raport privind execuţia financiară a anului 2017;
3. Raport al Comisiei de cenzori;
4. Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2018;
5. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
6. Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2018;
7. Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2018;
8. Propuneri de aliniere cu Statutul cadru al Camerelor de Comert si Industrie si completarea/modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie Brasov;
9. Alegerea membrilor Colegiului de conducere;
10.Alegerea Preşedintelui;
11.Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;
12.Diverse.

Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Adunării Generale, Procedura de desfăşurare a alegerii membrilor Colegiului de conducere, a Preşedintelui CCI Braşov și a membrilor Comisiei de cenzori, precum şi formularele aferente, se află la dispoziţia membrilor la sediul organizaţiei şi la adresa web: www.ccibv.ro, începând cu data de 17.04.2018

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0732148473 sau 0728137727.

PREŞEDINTE,
Silviu COSTEA