News CCI Brasov

Lansare proiect "Carieră de succes în științele inginerești” POCU/626/6/13/131259

(0 voturi)
Lansare proiect "Carieră de succes în științele inginerești” POCU/626/6/13/131259

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând cu data de 16.02.2021, proiectul "Carieră de succes în științele inginerești” cod SMIS 2014+: 131259, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 COMUNICAT DE PRESA- ziar 131259 stagii - final-page0001