News CCI Brasov

Lansare proiect “Performanță prin educație practică” POCU /626/6/13/132913

(0 voturi)
Lansare proiect “Performanță prin educație practică”   POCU /626/6/13/132913

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, derulează, începând cu data de 01.10.2020, proiectul “Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

2021- COMUNICAT DE PRESA- LANSARE-PROIECT-page0001