News CCI Brasov

Seminar privind Managementul plăților în afacerile internaționale

(0 voturi)
Seminar privind Managementul plăților în afacerile internaționale

În perioada 4-5 iunie 2015 se va desfășura la CCIR seminarul: Managementul plăților în afacerile internaționale. 

Multe din firmele romanesti acționează în comerțul international atât de pe poziție de exportator, cât și de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firma românească atunci când intenționeaza să intre într-o tranzacție cu un partener extern, în funcție de rolul pe care îl va juca în respectivul business.
Seminarul se adresează persoanelor care activează în departamentele operaționale de export, import, vânzare, desfacere marketing, financiar-contabil, juridic, transportatori, asiguratori, declaranți vamali, etc. Participanții la seminar vor afla care sunt responsabilitățile exportatorilor și importatorilor conform reglementarilor internaționale ale Camerei de Comerț Internațional de la Paris (INCOTERMS 2010, Publicația 600 privind acreditivele documentare, Publicația 522 privind incadsso-urile și Publicația 758 privind garanțiile la cerere), și cum, prin alegerea celei mai optime modalități de plată si/sau garantare, pot derula afaceri eficiente si sigure.
Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operațiunilor de plăți și garanți utilizate în operațiunile de export - import.

Tematica
- Introducere în tranzacțiile comerciale internaționale
- Scopul și aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităților și riscurilor; impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internațional
- Documente comerciale și financiare utilizate în comerțul internațional - caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obținute prin utilizarea lor
- Acreditivul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare; controlul documentelor în utilizarea acreditivului documentar, avantaje/dezavantaje și elemente noi aduse de Publicația nr. 600 a ICC, în vigoare de la 1 iulie 2007 (versus Publicația nr. 500)
- Incasso-ul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare; căi și metode de atenuare a riscului de plată la incasso, Publicația nr. 522 a ICC
- Scrisoarea de garanție bancară: concept, elemente; tipuri de scrisori de garanție bancara utilizate în operațiunile de export-import, in funcție de etapa în care se afla derularea contractului, și elemente noi aduse de Publicația nr. 758 a ICC, in vigoare de la 1 iulie 2010 (versus Publicația nr. 458)
- Sesiuni de întrebări și raspunsuri (interactiv, pe parcursul seminarului)
Perioada de desfasurare: 4-5 iunie 2015, intervalul orar 9,30 -17,00, sala Basarabia, etaj 3, tronson II, CCIR Business Center, bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Bucuresti
Lector: Gabriela Harfescu, Director General, Institutul Bancar Roman, Doctor in Economie -specializarea Finance.
Tarif de Participare: 1049 RON + TVA/ participant.
Plata se face la casieria Camerei de Cornerț și Industrie a României, tr. Ill, et. 4 sau prin banca in contul CCIR - R031 RZBR 0000 0600 0240 7957 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Cod fiscal RO 2842250.
Relații suplimentare: Daniela Paul, Biroul Organizare Evenimente, tel. 021 319.00.88
Termen de confirmare a participării: 2 iunie 2015