News CCI Brasov

CompraVerde-BuyGreen - Forumul Internațional privind achizițiile ecologice

(0 voturi)
CompraVerde-BuyGreen - Forumul Internațional privind achizițiile ecologice

Cel mai important eveniment italian și unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicat politicilor, proiectelor, bunurilor și serviciilor din domeniul achizițiilor ecologice publice și private.

CompraVerde-BuyGreense va desfășura în perioada 1-2 octombrie 2014 la Roma și își propune să promoveze o cultură a achizițiilor ecologice și să favorizeze întalnirea și interacțiunea între instituții, firme și societatea civilă, valorizând cele mai bune experiențe și inițiative existente la nivel local, național și internațional.

Demarat în 2007, Forumul a avut loc în primii cinci ani în Cremona și apoi, în următorii 2 ani, în Milano. În 2014, CompraVerde va avea loc la Roma, în apropiere de Acvariul Roman, în strânsă legătură cu inițiativele de achiziții verzi puse în aplicare de Regiunea Lazio și de către Municipalitatea Roma.

Premisa Forumului este că achizițiile ecologice nu se rezumă doar ‘’inserarea de criterii de mediu și sociale’’ în caietele de sarcini ci reprezintă un instrument central de conversie și inovare ecologicăin economie ce trebuie implementat în stransă corelație cu actorii care se ocupă de cercetare, inovare, dezvoltare economică și sistemele de achiziții.

Propunerea culturală a evenimentului se bazează pe următoarele opt teme principale:
- noua directivă privind achizițiile publice (tema centrală a Forumului)
- alimentație proaspătă, sezonieră, locală, biologică și solidară în cantine responsabile
- agricultură socială, incluziune socială și alte criterii sociale în achizițiile privind cantinele publice
- construcțiile durabile, eficiență energetică ridicată și materiale durabile
- achiziții pentru favorizarea mecanismelor de recuperare și reciclare a deșeurilor
- turism responsabil
- evenimente și cultură cu impact redus de mediu
-  protecția drepturilor sociale

In 2014, Forumul CompraVerde oferă:
•O zona expoziționalăpentru produsele, serviciile și inițiativele din domeniul achizițiilor ecologice
•Workshopuri și seminariicu cei mai buni experți pentru formare pe tema achizițiilor și economiei verzi
•GPP de la A la Z, constând într-o serie de scurte sesiuni formative de 45 minute privind toate aspectele achizițiilor responsabile pentru administrațiile publice și firme
•GreenContact: reuniuni față în față cu o durată de 20 minute - organizate în conformitate cu o agendă personalizată pentru fiecare participant – pentru ca beneficiarii să se angajeze în relații economice și comerciale, parteneriate și cooperare tehnică
•Focus: spațiu personalizat pentru organizarea propriului seminar, dezbatere sau alt tip de eveniment, utilizând competențele experților Forumului pentru programarea și animarea întâlnirii
•Premiile CompraVerde, oferite firmelor și autorităților care își gestionează responsabil achizițiile: Premiul « Cea mai bună achiziție ecologică și cea mai bună politică APE implementată », Premiul « Mensaverde », Premiul de rating pentru achizitorii durabili.

CompraVerde cel mai important eveniment italian certificat ‘’eveniment responsabil’’ conform standardului ISO 20121 și unul dintre cele mai mari evenimente europene certificate în acest sens.

CompraVerde este organizat de Punctul Național de Coordonare Agenda 21 Locală Italiană, Regiunea Lazio, Municipalitatea Roma, Ecosistemi si Adescoop (relatii institutionale si organizationale).
Pentru mai multe detalii despre Forum: www.forumcompraverde.it

Persoana de contact: Ana-Maria Pălăduș -Expert Responsabilitate Sociala

Tel. +4 0745 300 499