News CCI Brasov

TIMM 2016

(0 voturi)
TIMM 2016

Au început înscrierile la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016.

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Targul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 va avea loc la Bucuresti in perioada 18-20 noioembrie 2016 si va cuprinde:

- organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente dedicate:

- instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează facilități, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

- promovării debutanţilor în afaceri;

- promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

- promovării educaţiei antreprenoriale;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România;

- organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;

- diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

Pentru a studia procedura programului TIMM 2016 CLICK AICI!