News CCI Brasov

Finanțări

Proiect de responsabilitate socială corporativă în sprijinul invățământului dual

PROIECTUL AGENȚILOR ECONOMICI BRAȘOVENI PENTRU SPRIJINIREA SISTEMULUI POFESIONAL DUAL

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunță lansarea spre consultare publică a Submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

Firmele românești vor primi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de euro pentru a face investiții în stațiuni balneare, potrivit Hotărârii nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză că în data de 07.05.2019 a fost publicată schema de minimis pentru Programul naţional multianual de microindustrializare în Monitorul Oficial.

Vă informăm cu privire la deschiderea sesiunii ordinare 2019 și a publicării Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de Susținere a Internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. 

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Vă informăm cu privire la posibilitatea de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014 – 2020), Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv specific 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Vă prezentăm Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Vă informăm despre finanțările pentru mediul rural!

Noul program privind piața unică respectă viziunea Comisiei pentru următorul buget pe termen lung. 

Vă informăm despre programele naționale de finanțare IMM-uri pentru anul 2019 

Sprijin pentru stimularea investiţiilor de minim 1 milion de euro cu impact major în economie

Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează, în calitate de beneficiar/partener, 4 proiecte co-finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză cu privire la publicarea normelor schemei de ajutor de minimis ale programului Start-up Nation 2018.

Implementarea a 26 noi afaceri in Regiunea Centru- prin Diaspora Start-Up 

Vă informăm cu privire la publicarea normelor schemei de ajutor de minimis ale programului Start-up Nation.

Vă anunțăm lansarea în consultare publică până la data de 23.11.2018 a ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte ce vizează dezvoltarea IMM-urilor, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză cu prvire la faptul ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte pentru Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Ministerul Finanțelor Publice finanțează marile investiții din sectoarele de activitate de vârf și dezvoltarea regională, astfel că din 10 septembrie acceptă cereri pentru ajutor de stat în limita a 614 milioane de lei, buget alocat pentru 2018.

Înscrierile în program se acceptă on-line începând cu data de luni, 17.09.2018, ora 10:00

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane. 

Vă oferim posibilitatea de a accesa Catalogul Surselor de Finanțare nerambursabile publicate în luna AUGUST 2018 

Vă informăm despre oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri - dezvoltarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 

Vă informăm că în data de 06.07.2018 a fost publicată schema de minimis pentru Programul naţional multianual de microindustrializare.

Vă informăm că în data de 06.07.2018 a fost publicată schema de minimis pentru Programul naţional multianual de microindustrializare în Monitorul Oficial.

Vrei să-ți  deschizi o afacere, dar nu știi cum să procedezi și nu ai susținere financiară? Proiectul Start in Business îți oferă noi oportunități de inițiere a unei afaceri în Regiunea Centru! 

Vă anunțăm lansarea spre consultare publică în data de 11.05.2018 a Submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” și a Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. 

Joi, 25 Ianuarie 2018, 09:30 - 14:00 - aflați condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020. 

Vă informăm despre implemetarea a 4 proiecte co-finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Vă  informăm cu privire la oportunitățile de finantare a incubatoarelor de faceri în vederea creării de noi intreprinderi prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

Vă prezentăm Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritara 1, Actiunea 1.2.1- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. 

Vă prezentăm  buletinul informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României editat de ADR Centru . 

Vă prezentăm Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului este un program multianual de încurajare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA).

Vă informăm cu prvire la faptul ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte pentru „România profesională — Întreprinderi competitive”. 

Vă prezentăm Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), un program european de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii în cogenerare de înaltă eficiență, Axa Prioritara 6 – „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”.

Vă informăm a fost lansat apelul de proiecte pentru „România profesională — Resurse umane competitive”.

Lansare înscrieri la Programul Comeț și Servicii 2017

Vă oferim posibilitatea de a accesa Catalogul Surselor de Finanțare nerambursabile, publicate în luna august 2017 fie în versiune integrală, fie pe secțiuni specifice categoriilor de beneficiari eligibili.

Vă informăm despre oportunitatea dezvoltării afacerii  accesând finantări prin Schema Ajutorului de Minimis!

Vă  prezentăm Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”. 

Vă informăm cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.

Opiniile și sugestiile  dumneavoastră  contează asupra Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice - Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizati/concediați la schimbare. 

Vă informăm cu privire la Programul național de cadastru și carte funciara (PNCCF) 2015 – 2023.

Vă informăm cu privire la publicarea normelor schemei de ajutor de minimis ale Programului de Internaționalizare. 

Vă oferim posibilitatea de a accesa Catalogul Surselor de Finanțare nerambursabile, publicate în luna Iunie 2017 fie în versiune integrală, fie pe secțiuni specifice categoriilor de beneficiari eligibili.

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea noii sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 12 - 23 iunie 2017.

Vă informăm că a fost lansat în consultare publica a Ghidului Solicitantului, în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză cu privire la publicarea normelor schemei de ajutor de minimis ale programului Start-up Nation.

Companiile active în domeniile colectării/recuperării deșeurilor, producției de ambalaje, producerii și comercializării articolelor electrice și electronice au posibilitatea de a participa la analiza privind Economia Circulară. 

Vă anunțăm lansarea a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul PNDR 2014 - 2020, în ceea ce privește investițiile pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale ‐ cămine culturale.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză cu privire la oportunitati de finantare pentru întreprinderile din domeniul industriei prin Programulul naţional multianual de microindustrializare, program aflat in dezbatere publica.

Vă informăm că a intrat în vigoare Ordinul MDRAPFE nr. 2400/2017.

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului aferent submăsuriilor 6.2 și 6.4, din cadrul PNDR 2014 – 2020. 

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a lansat în consultare publică, până la data de 21.03.2017, programul de finanțare POR 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Sunteți interesat să aveți propria afacere și nu aveți fonduri? Venim în sprijinul Dvs.! 

Vă informăm că Administraţia Fondului Cultural Naţional a lansat sesiunea de finanţare pe 2017, destinată susţinerii de proiecte culturale. 

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a variantei de lucru a Ghidului Solicitantului aferent Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul PNDR 2014 - 2020. 

Vă informăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat  Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la data de 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin Centrul EUROPE DIRECT Făgăraș, va implementa în primul semestru al 2017 proiectul cu titlul „Promovarea PLANULUI DE INVESTITII in judetul Brasov”.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează asupra oportunității de finanțare, oferite de schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 - pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Vă informăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat pentru o nouă consultare publica versiunea consolidată a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

S-a lansat ghidul programului de finanțare: „Diaspora Start Up”! 

Ministerul Fondurilor Europene a lansat joi 15 septembrie a.c., în consultare publică, Ghidul Solicitantului "Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii", cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 milioane Euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). 

Cei îndrăzneți să își dezvolte abilitățile antreprenoriale pot accesa o finanțare de până la 40.000 de euro! 

Vrei să îți începi propria afacere ?
Poți beneficia de până la 40.000 euro finanțare europeană nerambursabilă.

Vă informăm că începând cu data de 01.09.2016 este activă sesiunea de finanțare I/2017, destinată susţinerii de proiecte culturale.

O nouă revizuire a Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiții2.1.A

Vă informăm că a fost publicat, spre consultare, Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor se află în consultare publică până la data de 24.08.2016! 

Vă informăm că a fost publicat , spre consultare publică,  Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” Prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 

Vă informăm că au fost aprobate schemele de ajutor de minimis pentru programele naționale de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. 

Vă informăm că începând cu data de 20.07.2016 va fi activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în mediul rural. 

Vă informăm că începând cu data de 20.07.2016 va fi activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare.

Vă informăm că au fost aprobate schemele de ajutor de  minimis pentru programele naționale de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. 

Puteți primi fonduri europene substanțiale! PROFITAȚI!

Vă anunțăm că se pot depune cererile de finanțare aferente Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul PNDR 2014 - 2020! Profitați! 

Vă anunțăm despre deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 - 22.08.2016! 

Vă informăm despre programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor aflat în consultare publică. 

Vă informăm că a fost lansat în consultare publică calendarul estimativ  a ghidurilor solicitantului și îmbunătățirile aduse regulilor de implementare și monitorizare pentru  Programul Operațional Capital Uman. 

Webinar despre programul de finanțare ELITE - sprijin pentru IMM-uri! 

Vă informăm că au fost aprobate schemele de ajutor de minimis pentru programele naționale de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijloci! 

Vă prezentăm Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Grup vulnerabil: persoane vârstnice, POR 2014-2020. 

Din 27 iulie 2016, ora 12.00, se pot depune cereri de finanțare pe Programul Operational Regional 2014-2020! Profitați! 

S-a lansat primul apel de proiecte pentru microîntreprinderi, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

S-a deschis sesiunea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014! 

 

Vă informăm despre finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020. 

Vă informăm cu privire la schema de finanţare ce va fi lansată în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2014-2020.

Vă informăm că s-a lansat apelul de proiecte  pentru Axa 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Vă informăm despre oportunitatea participării la sesiuni de informare privind  programele finanțate de la bugetul de stat. 

Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru vă prezintă strategia de dezvoltarea inteligentă. 

Vreți fonduri nerambursabile? Ce, cum, cât, unde? 

Vreți să știți  cum puteți combina soluțiile de mobilate urbană? Planul de mobilitate urbană este elementul care implică cetățenii, șoferii și autoritățile locale. 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Vă prezentăm Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”: schema de ajutor de stat si schema de minimis-Varianta consultativă. 

2 decembrie 2015 - Conferința de încheiere a proiectului START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”. 

Vă informăm că  a fost lansat spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 7.1

Vă anunțăm că a fost aprobată versiunea finală a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor. 

Vă anunțăm lansarea primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul PNDR 2014 - 2020. 

Guvernul, a aprobat miercuri, 19 august a.c., printr-o Hotărâre, modificarea și completarea normelor metodologice cu privire la stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri. 

Guvernul a adoptat miercuri, 19 august a.c., o Ordonanță referitoare la cele 12 programe pe care România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritoriala europeana” (Interreg).  

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este pregătit să susțină accesul la creditare al întreprinzatorilor din sectorul agricol și din zona rurală. 

Statele membre beneficiază, începând cu data de 11 august 2015, de mai multă flexibilitate în cheltuirea fondurilor de dezvoltare rurală 2007-2013. 

S-a lansat spre consultare publică varianta de lucru a apelului de proiecte 2.1.A/2015 Microintreprinderi – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Vă anunțăm lansarea în consultare publică până la data de 7 august 2015 a proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privaţi - Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. 

Venim în sprijinul dumneavoastră pentru obținerea de finanțări nerambursabile, în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală! 

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism anunță că începând cu data de 06.07.2015 ora 10.00 va fi activă aplicația de înscriere a planurilor de investiții în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piata 2015.

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol. 

Submăsura 4.2. - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole. 

Vă anunțăm lansarea spre dezbatere publică a ghidurilor PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul non-agricol realizate de întreprinderi nou inființate dar și de cele existente din mediul rural. 

Vă anunțăm lansarea spre dezbatere publică a ghidurilor PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul non-agricol realizate de întreprinderi nou inființate dar și de cele existente din mediul rural. 

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Directia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM). 

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare –START. 

Sunteți întreprindere mică și doriți sa vă dezvoltați? Vă recomandăm Programul operațional competitivitate 2014-2020. 

Sunteți start-up și doriți să vă dezvoltați afacerea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovare? Vă recomandăm programul operațional competitivitate 2014-2020. 

Doriți să vă informați cu privire la  Fondurile Europene Structurale si de Investiții?

Vă prezentăm Măsura 6.1- „Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri”, conform ghidului consultativ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Vă prezentăm Măsura 4.1- Investiții in exploatații agricole, conform ghidului consultativ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în calitate de beneficiar, anunţă demararea proiectului „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”.

Sunteți interesat de modalităţii de sprijinire în faţa expansiunii importurilor de produse de pe piaţa externă şi a celor de protejare în faţa consecinţelor crizei economice?

S-au lansat spre dezbatere publică propunerile de măsuri PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul agricol realizate de întreprinderi din mediul rural.

Vă informăm despre lansarea schemei de ajutor de stat în baza H.G.807/2014, care are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adugată mare.

Vă informăm despre deschiderea noii sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 02.02.2015 - 27.02.2015.

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), prin Direcția Implementare Programe pentru IMM va implementa un nou program pentru IMM-uri!

Programul pentru susţinerea internaţionalizării IMM

Vă prezentăm două programe de  finanțare pentru dezvoltarea afacerilor dvs!

Axa prioritară PI 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Vă oferim asistență și consultanță pentru a beneficia de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie!

Axa prioritară PI 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritate de investiții 1.a - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Sunteți interesați în programe de promovare a produselor ?

Se finanțează prin POS CCE achiziții de: instalaţii şi echipamente, mijloace de transport tehnologice, aplicaţii informatice, Brevete, licenţe şi know-how.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea ghidului solicitantului spre consultare publica pentru Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1

Pentru a identifica programele necesare dezvoltării și a crește rata de absorbție a fondurilor europene, vă vom ține la curent cu apelurile de propuneri de proiecte.

Ministerul Fondurilor Europene va pune la dispoziție 100-150 milioane de euro pentru finanțarea de start-up-uri

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014.

A fost lansat, spre consultare publică,  proiectul de lege pentru schema de ajutor de stat privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea ghidului solicitantului spre consultare publică pentru schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în infrastructura hotelieră şi/sau de agrement.