News CCI Brasov

Schemă de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie

(0 voturi)
Schemă de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor  cu impact major în economie

A fost lansat, spre consultare publică,  proiectul de lege pentru schema de ajutor de stat privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Obiectivul general al prezentei scheme îl constituie dezvoltarea regională, prin realizarea de investiţii în toate sectoarele economice.

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile:

- costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei);
- cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.

În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile este de 37,5 milioane euro.
Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi 50%.

Se pot emite acorduri de finanţare în baza prezentei scheme pentru investitii initiale de minim 10 milioane de euro, până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268 54 70 84, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .