News CCI Brasov

Finanţări nerambursabile de până la 1.000.000 euro pentru IMM-uri prin POR 2014-2020

(0 voturi)
Finanţări nerambursabile de până la 1.000.000 euro pentru IMM-uri  prin POR 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (30,28 mil eur), Sud Est (25,70 mil eur), Sud Muntenia (27,22 mil eur), Sud Vest Oltenia (20,70 mil eur), Vest (20,36 mil eur), Nord Vest (24,78 mil eur), Centru (23,90 mil eur).

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției, iar valoarea finanțării nerambursabile trebuie să fie cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
 Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 Cheltuieli cu activități de certificare a produselor, serviciilor, proceselor;
 Cheltuieli cu activități de certificare a sistemelor de management;
 Cheltuieli cu activități de internaţionalizare;
 Servicii de consultanță/ asistență;
 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern.

Propunerile de proiecte se depun în intervalul 23.02.2017 ora 12:00 – 23.08.2017 ora 12:00.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;