News CCI Brasov

Finanțări nerambursabile pentru microîntrerinderile din mediul urban

(0 voturi)
Finanțări nerambursabile pentru microîntrerinderile din mediul urban

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la data de 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.

A - Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (40,99 mil eur), Sud Est (34,79 mil eur), Sud Muntenia (36,85 mil eur), Sud Vest Oltenia (28,02 mil eur), Vest (27,56 mil eur), Nord Vest (33,55 mil eur), Centru (32,36 mil eur).
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, ajutorul nerambursabil acordându-se în regim de ajutor de minimis. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, este de 200.000 de euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.
Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban și să vizeze domenii de activitate eligibile, autorizate in cadrul sediilor sau punctelor de lucru ale solicitanților.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
 Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
 Servicii de consultanță/ asistență;
 Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele;
 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern.
Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a evaluarii tehnico - financiare, urmând a fi contractate proiectele care au obținut cel puțin 50 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;