News CCI Brasov

Finanţări nerambursabile pentru incubatoare de afaceri prin POR 2014-2020

(0 voturi)
Finanţări nerambursabile pentru incubatoare de afaceri  prin POR 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a lansat în consultare publică, până la data de 21.03.2017, programul de finanțare POR 2.1.B – Incubatoare de afaceri

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (20.60 mil eur), Sud Est (17.48 mil eur), Sud Muntenia (18.52 mil eur), Sud Vest Oltenia (14.08 mil eur), Vest (13.85 mil eur), Nord Vest (16.86 mil eur), Centru (16.26 mil eur).
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției, ajutorul nerambursabil. Valoarea maximă a ajutorului, ce poate fi acordată unui solicitant, din fonduri publice, este de 7.000.000 de euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
1. entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (APL, instituții de învățământ superior acreditate, institute de cercetare-dezvolatre, camere de comerț și industrie, persoane juridice de drept privat), sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.
2. asocierile in participație între un fondator APL si unul/mai multe de drept privat.

Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban sau rural și să vizeze:
3. crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor aferente.
4. dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale.
5. dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări de construire sau extindere a spațiilor aferente incubatorului;
2. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
4. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
5. Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
6. Servicii de contabilitate, juridice, financiare;
7. Servicii de marketing si mentorat, coaching direct;
8. Servicii suport de afaceri si capital;
9. Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
10. Networking;

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a evaluarii tehnico - financiare, urmând a fi contractate proiectele care au obținut cel puțin 50 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;

Director general,                                                   Director Centrul de Consultanţă,
Cosmin- Antoniu Rosia-Micu                                   şi Formare Profesionala
                                                                                      Daniel Gabor