News CCI Brasov

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor

(0 voturi)
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014.

S-a deschis prima sesiune de înregistrare a Cererilor de acord finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22.09.2014 - 17.10.2014.
Obiectivul principal al prezentei hotărâri îl constituie dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii inițiale de către întreprinderi care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia sectorului produselor pescăreşti şi de acvacultură, producţia primară de produse agricole, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul turismului, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si energiei.
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, iar alocarea acestei sesiuni de proiecte este de 200 milioane lei.
Prezenta schemă este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei
Pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi (nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni; are vârsta între 15 și 24 de ani; vârsta peste 50 de ani; nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat; provine din familie monoparentală, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; este membru al unei minorități etnice și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil; este recunoscută ca persoană cu handicap).
Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional, raportata la cheltuielile eligibile, nu poate depăşii 50%. Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este de 37,5 milioane de euro.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;