News CCI Brasov

Fonduri nerambursabile pentru activitati secundare de cercetare-dezvoltare

(0 voturi)
Fonduri nerambursabile pentru activitati secundare de cercetare-dezvoltare

Vă prezentăm Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritara 1, Actiunea 1.2.1- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. 

Tip Proiect: Proiect tehnologic inovativ
Scop: realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri şi/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul proiectului.
Obiectivul general:
- înființarea unei unități noi sau
- extinderea capacității unității existente sau
- diversificarea activității unității prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior în unitate sau
- o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unității existente.

Beneficiari: pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă, in parteneriat.
Indicatori prestabiliți de realizare
Este obligatorie alegerea a cel puțin 2 indicatori prestabiliți de realizare din cei indicați mai jos:

- CO24 Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (locuri de muncă nou create și ocupate) - (echivalent normă întreagă)
- 3S6 - Specialiști din străinătate angajați în proiect (număr)
- CO27 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D (lei)
- 3S7 - Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – [publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala sau în reviste echivalente din alte țări]

Indicatori prestabiliți de rezultat
Este obligatorie alegerea a cel puțin unui indicator prestabilit de rezultat din indicatorii de mai jos:
3S1 - Co-publicații științifice public-private (număr articole)
3S2 – Contribuție Orizont 2020 atrasă de instituții participante din România (euro)

Indicatori suplimentari de realizare
- Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită
- Număr de produse noi introduse pe piață
- Număr de produse îmbunătățite introduse pe piață
- Număr de tehnologii noi sau îmbunătățite

Tip apel: Competitiv cu depunere la termen
Data lansare: 15.11.2017
Data închidere: 15.02.2018
Buget alocat acestei sesiuni pentru regiuni mai puțin dezvoltate (RON): 177.184.700 lei
Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei.
Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.
Cofinantare:
 50% pentru cercetarea industrială;
 25% pentru dezvoltarea experimentală.
Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;