News CCI Brasov

Finanțări nerambursabile pentru investiții

(0 voturi)
Finanțări nerambursabile pentru investiții

Se finanțează prin POS CCE achiziții de: instalaţii şi echipamente, mijloace de transport tehnologice, aplicaţii informatice, Brevete, licenţe şi know-how.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea ghidului solicitantului spre consultare publica pentru Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1

(POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1- Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, in special a IMM, Operaţiunea: „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi.
Această operaţiune are ca scop dezvoltarea de proiecte care:
 Sprijină întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor;
 Conduc la realizarea de investiţii moderne şi, implicit, la creşterea productivităţii întreprinderilor;
 Sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi si pentru extinderea productiei existente;
 Sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională;
 Duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie;

Beneficiarii eligibili sunt:
 Întreprinderi mici (cifră de afaceri anuală netă de max. 10 milioane Euro; 10-49 salariaţi)
 Întreprinderi mijlocii (cifră de afaceri anuală netă de max. 50 milioane Euro; 50-249 salariati)
 Întreprinderi mari (cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane Euro; peste 249 salariati)

Cheltuielile eligibile sunt:
 Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
o Achiziţia de instalaţii şi echipamente
o Achiziţia de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice).
 Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
o Aplicaţii informatice strict legate de proiect
o Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.
 Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii, dar nu mai mult de 1,5 milioane de euro. În cazul întreprinderilor mari ajutorul financiar nerambursabil este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile dar nu poate depăși suma de 4,5 milioane de euro.

Alocarea financiară totală pentru acestă cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane euro. Bugetul apelului va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.

Durata de implementare a proiectelor este cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar şi nu trebuie să depăşească 31.12.2015.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;