News CCI Brasov

Proiect BioEnergy Train / Orizont 2020

(0 voturi)
Proiect BioEnergy Train / Orizont 2020

Workshop interactiv- 8 august 2018


Gestionarea eficientă a resurselor naturale, conservarea biodiversității, utilizarea surselor regenerabile, asigurarea sustenabilității pe termen lung sunt provocări majore ale economiei Uniunii Europene. Europa are nevoie de mai mulți profesioniști care sunt capabili să înțeleagă și să inoveze economiile bazate pe bioresurse.

Proiectul finanțat de Comisia Europeană, BioEnergyTrain, ca răspuns acestei nevoi, a creat două programe de masterat în discipline cheie în bioenergie și anume: Inginer biorafinărie (Biorefinery Engineering (BRE) implementat la Universitatea de Tehnologie din Graz (AT) și Managementul Lanțului Valoric al Bioresurselor (Bioresource Value Chain Management (BVM) implementat la Universitatea din Twente.

Totodată, BioEnergyTrain a dezvoltat și implementat mai multe formate de învățare prin colaborare orientate spre practică: traininguri vocaționale, tabere educationale interdisciplinare, școli de vară internaționale, activități de laborator la instalații pilot, studii de caz, activități de practică, mentorat lucrări de disertație etc. Curricula și formatele educaționale au fost dezvoltate de o rețea de instituții de învățământ terțiar, centre de cercetare, asociații profesionale și stakeholderi din industrie, de-alungul întregului lanț valoric al bioenergiei și al produselor bazate pe bioresurse.

Eforturile BioEnergyTrain se axează pe dezvoltarea continuă a materialelor didactice și de formare care corespund nevoilor de inovare ale comunității. Consorțiul BET este deschis să coopereze cu diverse organizații care își asumă un rol în formarea și dezvoltarea viitorilor specialiști în domeniul bioresurselor și a bioenergiei.

În acest context,în data de 8 august 2018, ora 11.30, la Camera de Comerț și Industrie Brașov (str.Mihail Kogalniceanu nr. 18-20, bl. 1K, sc.C-D)va avea loc un workshop interactiv organizat de Clusterul Green Energy.

AGENDA evenimentului: 

11.30 Înregistrarea participanților

12.00 Cuvânt de deschidere din partea Coordonatorilor Regionali ai BioEnergyTrain
          Prof.univ.dr.ing. Ion Vișa, Universitatea Transilvania din Brașov
          Silviu Costea, președinte, Camera de Comerț și Industrie Brașov
          Lajos Vajda, președinte Clusterul Green Energy

12.15 Proiectul BET și rolul Clusterelor în formarea specialiștilor
          Maria Ortner, Green Tech Cluster din Austria
          Boglarka Vajda, Clusterul Green Energy

12.50 Modele de învățare prin colaborare în cadrul BET
         Joan-Marc Joval, KIC Innoenergy

13.10 Sinergii cu proiecte internaționale în formarea specialiștilor

       - Experiența în cadrul proiectului BET și proiectului Phoenix (H2020)
         Sandor Bartha, cercetător Clusterul Green Energy

      - Experiența în cadrul proiectului BioVill și proiectului Phoenix (H2020)
        Tihamer Sebestyen, cercetător Clusterul Green Energy

      - Experiența în cadrul proiectului Train-to-nzeB (H2020)
        Horia Petran, Clusterul Pro NzeB (de confirmat)
        Ciprian Nanu, BDGroup (de confirmat)

 14.00 Discuții libere, scurte intervenții (Posibilități de cooperare în educarea și formarea viitorilor experți în bioenergie)

Clustere, companii, instituții de învățământ superior, centre de cercetare, școli profesionale, alți actori regionali și organizații catalizator, studenți masteranzi, doctoranzi

Moderator: Lajos Vajda