News CCI Brasov

Oportunități de finanțare pentru stimularea investițiilor

(0 voturi)
Oportunități de finanțare pentru stimularea investițiilor

Sprijin pentru stimularea investiţiilor de minim 1 milion de euro cu impact major în economie

 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează asupra oportunității de finanțare, oferite de schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 - pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.
Bugetul schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro. Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ,la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile:
 costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost - 1.650 lei/mp arie desfăşurată);
 cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale
În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună.
Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 1 milion euro. Proiectele de investiții ale căror valoare totală se situează sub aceasta valoare nu sunt eligibile. Valoarea totală a investiţiei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A., aferente investiției inițiale.
Intensitatea maximă a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în Regiunea de Dezvoltare Centru este de 50%, cu o valoare maximă a finanțării nerambursabile de 37,5 milioane de euro.

Ajutorul de stat ca și valoare nu poate depăși suma tuturor contribuţiilor de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;