News CCI Brasov

Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și sau dezvoltarea de produse agricole prin PNDR 2014-2020

(1 Vot)
Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și sau dezvoltarea de produse agricole prin PNDR 2014-2020

Vă prezentăm Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat GBER vizează:
• Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse nongricole sau de o calitate superioară;
• Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
• Creşterea numărului de locuri de muncă.

Beneficiari eligibili:
• Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
• Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Investiția trebuie sa se încadrează în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile:
• Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. Pentru oricare din aceste operatiuni este eligibila dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor nonagricole (ex. etichetare, ambalare);
• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.

Cheltuieli eligibile:
• Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
• Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare-depozitare materie primă/produse nonagricole-sortare-condiționare materie prima, -procesare-comercializare);
• Achiziţionarea, în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate. Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor (inclusiv pentru ambalarea, etichetarea produselor) necesare activităţii descrise prin proiect.
• Mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect:
 Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
 Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 Rulote și autorulote alimentare;
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt :
 înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole
 etichetarea (crearea conceptului);
 creare de marcă înregistrată/brand.

Asistenţa financiară
Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi plafonul maxim/ proiect după cum urmează:
i. 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
ii. 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
iii. 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat
IMM, inclusiv inclusiv cooperative și grupuri de producători 50% iar Intreprinderile mari 40%.

Proiectele se depun până în data de 30.06.2019, iar fondurile disponibile pentru Schema de ajutor de stat GBER sunt de 35.348.504 euro.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;