News CCI Brasov

Proiect: "Formare pentru inovare" - ID 128254

(0 voturi)
Proiect: "Formare pentru inovare" - ID 128254

Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează, în calitate de beneficiar, proiectul " Formare pentru inovare" - ID 128254.

2019-antet-sus-ID 128254

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, contract: nr. POCU/464/3/12/128254.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie Brașov, Asociația Liga de Utilitate Publică și Asociația Euro <26, pe o perioadă de 18 de luni, cuprinsă între 21.10.2019 - 20.04.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general al proiectului este adaptarea activității a 36 de întreprinderi și 336 angajați din regiunea Centru la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și a domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI prin cursuri de formare profesională și asistență tehnică în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung.

Grupul țintă al proiectului este format din 336 de persoane din regiunea Centru, angajati cu contract individual de munca (cu normă întreaga sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior. Dintre aceștia, cel puțin 10%, adică cel puțin 36 de persoane, sunt angajați vârstnici (55-64 de ani).
Cele 336 persoane din grupul țintă vor fi recrutate dintr-un număr de minim 36 întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Camera de Comerț și Industrie Brașov, B-dul. M.Kogălniceanu Nr.18-20, bl.1K, 500173 Braşov, tel: 0268/54.70.84, 0268/54.70.82, fax: 0268/54.70.86, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Attila Szekely - Manager de proiect, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

2019-antet-jos-ID 128254