News CCI Brasov

Proiect: "Competențe superioare pentru angajații din regiunea Centru" - ID 128236

(0 voturi)
Proiect: "Competențe superioare pentru angajații din regiunea Centru" - ID 128236

Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează, în calitate de beneficiar, proiectul "Competente superioare pentru angajatii din regiunea Centru" - ID 128236

2019-antet-sus-Competențe superioare pentru angajații

Proiectul este  co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 12: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, contract: nr. POCU/464/3/12/128236.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie Brașov, Tiger Security Services S.A și Asociația Întreprinderilor mici și mijlocii Covasna - ASIMCOV, pe o perioadă de 18 de luni, cuprinsă între 14.10.2019 - 13.04.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Centru, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI al proiectului este format din 302 angajati cu contract individual de munca (cu normă întreaga sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (în cazul proiectului: tehnologia informației și a comunicării, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, energie și management de mediu) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (bio-economie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate) sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior. Din cele 302 persoane ce vor alcătui grupul țintă al proiectului un numar de 31 persoane vor fi vârstnice (55-64 de ani).

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Camera de Comerț și Industrie Brașov, B-dul. M.Kogălniceanu Nr.18-20, bl.1K, 500173 Braşov, tel: 0268/54.70.84, 0268/54.70.82, fax: 0268/54.70.86, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Cosmin-Antoniu Roșia-Micu - Manager de proiect, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

2019-antet-jos-competente