News CCI Brasov

Schemă de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie

(0 voturi)
Schemă de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Vă oferim asistență și consultanță pentru a beneficia de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie!


foto-CCCamera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea schemei de ajutor de stat privind stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Obiectivul general al prezentei scheme îl constituie dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
c) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.

Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile:

 costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost - 1.650 lei/mp arie desfăşurată)
 cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale
În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.
Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile este de 37,5 milioane euro, cu o intensitatea brută a ajutorului de stat raportată la cheltuielile eligibile de maxim 50%.
Se pot emite acorduri de finanţare în baza prezentei scheme pentru investitii initiale de minim 10 milioane de euro, până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, iar plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, iar bugetul anual alocat prezentei sesiuni de proiecte este de 58,66 milioane lei.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;