News CCI Brasov

Finanțări active pentru investiții în domeniul cercetării și dezvoltării

(0 voturi)
Finanțări active pentru investiții în domeniul cercetării și dezvoltării

Axa prioritară PI 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

COMPETIȚIA DE PROIECTE /TIP DE PROIECTE: Proiecte CDI pentru Spin-off-uri şi Start-up-uri inovatoare
Beneficiari:
- Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii; - -
- Parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere inovative);
- Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).
- Start-up-uri inovatoare: întreprindere unică, înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect max. 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile
• Cheltuieli de personal pentru toate activităţile eligibile din proiect
• Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, şi anume: echipamente IT si utilaje pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie
• Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale
• Cheltuieli pentru procurarea de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului
• Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare,
• Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii,
• Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect.
• Cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare de spin-off
• Cheltuieli generale de administraţie

Domeniul de aplicare: Specializare inteligentă-Bioeconomia-Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate-Energie, mediu și schimbări climatic-Eco-nano-tehnologii și materiale avansate-Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.

Relații suplimentare la Centrul de Consultanță al CCI Brașov.