News CCI Brasov

Noi oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2015

(0 voturi)
Noi oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2015

Vă prezentăm două programe de  finanțare pentru dezvoltarea afacerilor dvs!

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă prezintă Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare –START, aflat in faza consultativă, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), prin Directia Implementare Programe pentru IMM (DIMMMAT-DIPIMM).

Beneficiari eligibili:
Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data depunerii proiectului.

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: maxim 94.500 lei/beneficiar.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile
 Cheltuieli pentru echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 Mijloace de transport sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul;
 Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 Participarea administratorului sau a persoanei care se ocupă cu activităţile de export ale IMM la cursuri de instruire internaţională în tehnici de export;
 Achiziţionarea de bunuri: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Durata de implementare admisă este de maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finantare.


Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii în mediul rural

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă prezintă Programul naţional multinual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, aflat in faza consultativă, pentru stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural.
Beneficiari eligibili:
Operatori economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, care au cel mult 1 an de la înregistrarea la Registrul Comerţului. Acestea trebuie sa aibe sediul social în mediul rural şi activitatea societăţii sa se desfăşoare de asemenea în mediul rural.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: maxim 50.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile:
 Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare;
 Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 Achiziţionarea de bunuri: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc);
 Mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul;
 Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante

Durata de implementare admisă este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;