News CCI Brasov

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

(0 voturi)
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Alocare financiară de 1,329 miliarde €


Programul finanțaeză proiecte care susțin creșterea competitivității economiei României prin sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării, prin  susținerea infrastructurii pentru tehnologia informației și comunicații.
Vor fi finanțate:
- creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate;
- creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;
- creșterea investiţiilor private în cercetare, dezvoltare și inovare;
- creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de cercetare, dezvoltare și inovare între mediul public de cercetare și cel privat;
- extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;
- creșterea contribuției sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitatea economică;
- creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;
- creșterea gradului de utilizare a Internetului.
Pentru mai multe detalii, puteţi accesa link-ul:

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf

Pentru acordarea de finanțări din fondurile alocate României în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 au fost supuse consultării publice cinci ghiduri aferente Axei Prioritare 1 - „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor a programului”. Acestea sunt:

- Ghidul solicitantului - Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD;

 - Ghidul solicitantului - Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI);

 - Ghidul solicitantului - Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD);

- Ghidul solicitantului - Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI);

- Ghidul solicitantului - Pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate).