News CCI Brasov

Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020

(0 voturi)
Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole - PNDR 2014-2020

S-au lansat spre dezbatere publică propunerile de măsuri PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul agricol realizate de întreprinderi din mediul rural.

 

În cadrul Măsurii 4 - Investiții în active fizice regăsim Sub-măsura 4.1. Investiţii în exploataţii agricole, în cadrul căreia vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei, in special cele de dimensiuni medii.

Acțiuni eligibile:
- investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor;
- infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
- investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii;
- investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma);
- investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara int-un proiect de investitii la nivel de ferma;
- investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, ca si componenta in cadrul unui proiect de investitii;
- investitiile in producerea de energie din surse regenerabile: solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala, din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
- investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor.

Alocare estimativă: 1.017,9684 mil. euro (PNDR 2007-2013 918,100 mil euro)  

Beneficiari eligibili:
- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:
- 1.000.000 euro în cazul activității de producție;
- 2.000.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanțuri alimentare integrate

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, în cazul tinerilor; al proiectelor colective/integrate sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .