News CCI Brasov

Investiții în exploatații agricole

(1 Vot)
Investiții în exploatații agricole

Vă prezentăm Măsura 4.1- Investiții in exploatații agricole, conform ghidului consultativ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Beneficiari:

 Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
 Întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 Societăți în nume colectiv, pe acțiuni-SA, cu răspundere limitată (SRL), societate comercială cu capital privat;
 Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
 Societate agricolă, societate cooperativa agricolă, cooperativa agricolă;
 Grup de producatori constituit conform Ordonanței nr.37/2005, care deservesc intereselor membrilor.

Asistenţa financiară nerambursabilă
A. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (Valoarea productiei standard): Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – max 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 în cazul proiectelor care prevăd construcții‐ montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate ‐ maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în cazul:

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
 Proiectelor integrate;
 Investițiilor legate de operațiunile de Agromediu și Agricultura ecologică

B. FERME CU DIMENSIUNE ECONOMICĂ DE PESTE 500.000 SO (valoarea producției standard în euro) – maxim 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
a. 500.000 euro – pentru proiecte care prevăd achiziții simple;
b. 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal și 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic – pentru proiecte care prevăd construcții – montaj;
c. 2.000.000 euro – pentru proiecte care prevăd lanțuri alimentare integrate.

Cheltuieli eligibile
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Mijloace de transport animale/păsări/albine
 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene
 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde
 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi
de autor, mărci.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la CCI Brașov- Centrul de Consultanță, persoane de contact Attila Szekely telefon 0268-547075-109,Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Marioara Rusu telefon 0268-547075-152, Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .