News CCI Brasov

Programul operațional competitivitate 2014-2020- secțiunea C

(0 voturi)
Programul operațional competitivitate 2014-2020- secțiunea C

Sunteți start-up și doriți să vă dezvoltați afacerea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovare? Vă recomandăm programul operațional competitivitate 2014-2020. 

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Tip de proiect - Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Beneficiari:

1. Start-up-uri : întreprindere, înființată in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului ;
2. Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile
• Cheltuieli de personal pentru toate activităţile eligibile din proiect
• Cheltuieli pentru procurarea de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului
• Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
• Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv: aplicații informatice si licențe
• Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare-inovare,
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării
• Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii,
• Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect.
• Cheltuieli pentru înfiinţare şi înregistrare de spin-off
• Cheltuieli generale de administraţie

Domeniul de aplicare: Specializare inteligentă-Bioeconomia-Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate-Energie, mediu și schimbări climatic-Eco-nano-tehnologii și materiale avansate-Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.
Data depunerii proiectelor: 27 iunie, Tip de apel - deschis

Relații suplimentare la CCI Brașov - Centrul de Consultanță, d-na Sorina Blejan