News CCI Brasov

Programul operațional competitivitate 2014-2020- secțiunea D

(0 voturi)
Programul operațional competitivitate 2014-2020- secțiunea D

Sunteți întreprindere mică și doriți sa vă dezvoltați? Vă recomandăm Programul operațional competitivitate 2014-2020. 

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip de proiect: Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Beneficiari: o întreprindere mică, cu o vechime de până la 5 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici. Solicitantul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.
Valoarea grantului va reprezenta 100% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile
• Cheltuieli de personal pentru toate activităţile eligibile din proiect
• Echipamente IT şi pentru comunicaţii si echipamente şi instrumente pentru cercetare
• Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: brevete, drepturi de utilizare
• Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru cercetare
• Cheltuieli de amortizare și cheltuieli de închiriere pentru clădiri şi spaţii,
• Cheltuieli pentru închirierea de teren
• Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, consumabile şi alte produse similare
• Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării
• Cheltuieli generale de administraţie

Domeniul de aplicare: Specializare inteligentă-Bioeconomia-Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate-Energie, mediu și schimbări climatic-Eco-nano-tehnologii și materiale avansate-Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Durata maximă admisă a unui proiect este de 24 luni.
Data depunerii proiectelor: 27 iunie
Tip de apel 45 zile de la deschiderea aplicatiei de depunere proiecte

Relații suplimentare la CCI Brașov, Centrul de Consultanță, d-na Sorina Blejan