News CCI Brasov

Noi oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2015

(0 voturi)
Noi oportunităţi de finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2015

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare –START. 

Vă prezentăm Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare –START, aflat in faza finală, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM).
Beneficiari eligibili:
Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data depunerii proiectului și nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori; nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: maxim 120.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuieli eligibile
 Cheltuieli pentru echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 Mijloace de transport sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul;
 Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;
 Achiziţionarea de bunuri: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
Durata de implementare admisă este de maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai târziu de 02.11.2015.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015 este de 20.000.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 150 de beneficiari.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .