News CCI Brasov

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

(0 voturi)
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Directia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM). 

Obiectivul principal îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Beneficiari eligibili:
a) operatorii economici – IMM, care au obiectul de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
b) au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat de cel putin 3 luni la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii.
c) au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare.
d) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
e) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: maxim 135.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Activități eligibile: achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscal, echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor, electro şi motostivuitoare, active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, mijloace de transport marfă, certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor, achiziţionarea de instalaţii/echipamente specific, participarea la cursuri de instruire profesională, consultanță).
Durata de implementare admisă este de maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai târziu de 02.11.2015.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015 este de 20.000.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 133 de beneficiari.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .