News CCI Brasov

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de activități non-agricole în zone rurale PNDR 2014-2020

(0 voturi)
Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de activități non-agricole în zone rurale PNDR 2014-2020

Vă anunțăm lansarea spre dezbatere publică a ghidurilor PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul non-agricol realizate de întreprinderi nou inființate dar și de cele existente din mediul rural. 

Submăsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
Beneficiari eligibili întreprinderi nou înființate și existente (inclusiv PFA, II, IF):
 fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată.
 micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural nou înființate (maxim 3 ani fiscali care nu au desfășurat activitate).
 micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural existente care iși propun activități non agricole noi.
Costuri eligibile:
Sprijinul se acordă pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a proiectului aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de până la 70.000 euro în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică, respectiv 50.000 euro în cazul altor activități acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:
 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.
Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-măsura 6.2 este de 44.164.707 euro.
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte. În cazul în care estimarea punctajului de către solicitant este mai mare cu cel puţin 20% decât punctajul real rezultat în urma evaluării, selecţia Cererii de finanţare va fi amânată pentru ultima fază procedurală sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea în cauză.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;