News CCI Brasov

Submăsura 6.4 : Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

(0 voturi)
Submăsura 6.4 : Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități  non-agricole

Vă anunțăm lansarea spre dezbatere publică a ghidurilor PNDR pentru perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în sectorul non-agricol realizate de întreprinderi nou inființate dar și de cele existente din mediul rural. 

Această măsura are ca scop stimularea mediului de afaceri din mediul rural, creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale, dezvoltarea activităților non-agricole existente, crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației rurale.

Beneficiari eligibili întreprinderi nou înființate și existente (inclusiv PFA, II, IF):
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
Cheltuieli eligibile:
 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
- fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;
 Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
 Investitii legate de furnizarea de servicii:
- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanta, contabilitate, audit;
- activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
- servicii tehnice, administrative, etc.
 Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.
 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor), astfel:
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
- pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.
Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub-măsura 6.4 este de 57.214.935 Euro.


Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;