News CCI Brasov

Programul Operaţional Competitivitate (POC)

(0 voturi)
Programul Operaţional Competitivitate (POC)

Vă anunțăm lansarea în consultare publică până la data de 7 august 2015 a proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privaţi - Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. 

Beneficiari eligibili: Microintreprinderea, intreprinderea mica sau mijlocie care face parte dintr-un cluster centrat pe domeniul TIC, ce depune o cerere de finanţare singura sau ca lider al unui consorţiu de IMM-uri care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. 

În cazul proiectelor strategice, sunt eligibile parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere IT diferite şi care implementează proiectul în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Pentru un proiect valoarea finanţării nerambursabile este:
• valoarea maximă nerambursabilă = 3.240.000 lei;
• valoarea minimă nerambursabilă = 1.000.000 lei.
Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea finanţării nerambursabile aferente proiectului. Solicitanţii pot depune, singuri sau în parteneriat, mai multe cereri de finanţare, dar cu respectarea prevederilor legale privind acordarea ajutorului de minimis.
Durata maximă de implementare a proiectului: 36 de luni.
Domenii eligibile conform CAEN: Fabricarea subansamblurilor electronice (module), caen C2611, Fabricarea altor componente electronice, caen C2612, Fabricarea echipamentelor de comunicaţii, caen C2630, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), caen J6201, Activitati de consultanta in tehnologia informatiei, caen J6202, Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, caen J6203, Alte activitati de servicii privind tehnologia informației, caen J6209, Cercetare-dezvoltare in biotehnologie, caen M7211, Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie, caen M7219.

Nr. crt.

Cheltuieli eligibile în funcţie de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014

Intensitatea maximă a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

 

Ajutoarele regionale pentru investiţii:

Cheltuielile cu investiţiile în active corporale şi necorporale:

a. achiziţionarea de hardware IT şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului.

b. amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect

c. achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal şi achiziţionarea numelui de domeniu, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică

Regiunea de implementare a proiectului

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului

1/07/2014-31/12/2017

1/01/2018-31/12/2020

Regiunea Centru

Micro şi Mici

70

70

Mijlocii

60

60

 

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:

(a) Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect; (b) Cheltuieli cu instrumente şi echipamente,

(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină; (d) Cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului.

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Dezvoltare experimentală

45%

35%

60% *

50% *

Cercetare industrială

70%

60%

80% *

75% *

 

 Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

(a) Cheltuielile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;

50%

 

Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională

(a) Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis; (b) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină;

(c) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări; (d) Cheltuielile aferente materialelor consumabile şi ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

50%

 

Ajutor de minimis:

1. .Cheltuieli privind cercetarea de piață

2. Cheltuieli de informare şi publicitate

3. Cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii

4. Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică

5. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare).

6. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect

7. Cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului

100%, maxim 200.000 euro în condițiile schemei de ajutor de minims şi nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

 

 

- Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi eligibile în cadrul schemei de minimis.
- Nu vor fi finantate exclusiv proiecte care prevad cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de punere in productie.
- Activităţile finanţate pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale trebuie să constituie investiţii initiale, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

 Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547083, int. 148 si 109, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;