News CCI Brasov

Finanțări nerambursabile pentru microîntreprinderi din mediul urban POR 2014-2020

(0 voturi)
Finanțări nerambursabile pentru microîntreprinderi din mediul urban POR 2014-2020

S-a lansat spre consultare publică varianta de lucru a apelului de proiecte 2.1.A/2015 Microintreprinderi – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
 Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 Dotarea cu active corporale, necorporale
Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:
 Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare
 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin.
Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:
 Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului
 Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban și să vizeze domenii de activitate eligibile, autorizate in cadrul sediilor sau punctelor de lucru ale solicitanților.
Prin prezentul Ghid se va lansa apelul de proiecte cu nr. 1, proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni, de la data ce urmeaza a fi stabilita. Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;