News CCI Brasov

FNGCIMM se alatură AFIR pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor măsurilor din noul PNDR 2020!

(0 voturi)
FNGCIMM se alatură AFIR pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor măsurilor din noul PNDR 2020!

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este pregătit să susțină accesul la creditare al întreprinzatorilor din sectorul agricol și din zona rurală. 

Consecvent misiunii sale, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) este pregătit să susțină accesul la creditare al întreprinzatorilor din sectorul agricol și din zona rurală, punând la dispoziția acestora oferta sa de garantare, care poate acompania măsurile și submăsurile din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, lansate în luna iulie a acestui an.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea noilor sesiuni anuale de depunere a proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce sunt deschise până la data de 30 octombrie 2015.

FNGCIMM doreste să informeze întreprinderile din domeniul agricol și non agricol, care se încadreaza în categoria IMM conform legii și care își desfășoară activitatea în zona rurală, că pot acoperi partea de co-finanțare necesară implementării proiectului, prin accesarea unui credit garantat de FNGCIMM.

Garanțiile standard oferite de FNGCIMM, care se adreseaza exclusiv IMM-urilor, pot ajunge până la 80% din valoarea finanțării, pe o perioada corelata cu durata creditului. Garanția se acordă în moneda creditului, ajunge la maxim 2,5 milioane euro/ beneficiar și se obține la solicitarea băncii, în baza aceleiași documentații de credit, printr-o procedură simplă și rapidă. În acest scop, Fondul are încheiate convenții de colaborare cu 29 de instituții financiar bancare.

Garanțiile emise de FNGCIMM pot susține proiecte ce primesc finanțare prin Submasura 4.1a –“Investiții în exploatațiile pomicole”, pentru investiții în reconversia plantațiilor existente, înființarea de plantații pomicole și pepiniere, înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, s.a.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare.

FNGCIMM poate acorda garanții pentru facilitarea accesului la creditare pentru proiectele ce sunt finanțate prin Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Astfel, se pot garanta creditele necesare pentru construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor, unităților de procesare sau achiziționarea de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate, în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare, cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

FNGCIMM poate garanta creditele pentru realizarea proiectelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații, credite pentru investiții privind înființarea de activități neagricole în zone rurale, precum și pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Se acorda garanții și beneficiarilor Submăsurii 4.3 –“Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta Irigații”.

Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii acestei submasuri este de 100%, insa beneficiarii pot accesa garantii pentru creditele necesare pentru sustinerea implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila europeana acordata prin AFIR. Din sursele puse la dispozitie de MADR in baza Legii nr.218/2005, FNGCIMM poate acorda garantii pentru creditele contractate de consiliile locale si asociatii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructura rurala: tehnico-edilitara si drumuri forestiere.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

Unitatile administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale in vigoare;

Persoanele juridice de drept privat, proprietari de padure si/ sau asociatii ale acestora, conform legislatiei in vigoare; Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, conform legislatiei in vigoare;

Organizatii/ federatii ale utilizatorilor de apa, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In cadrul Submasurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, FNGCIMM poate asigura garantarea creditelor pentru sustinerea investitiilor pe care beneficiarii microintreprinderi si intreprinderi mici le pot dezvolta pentru desfasurarea unor activitati non-agricole in zonele rurale. Investitiile eligibile din cadrul acestei submasuri vor beneficia de finantare nerambursabila in procent de 100%, insa beneficiarii pot accesa garantii pentru creditul punte, in cazul in care nu dispun de resurse proprii pentru avansarea cheltuielilor necesare pentru demararea proiectului.

Pentru beneficiarii Submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, FNGCIMM acorda garantii pentru creditele care sustin modernizarea fermelor mici, in vederea asigurarii imbunatatirii activitatii economice si de mediu a acesteia.

Beneficiarii sunt fermierii care detin in proprietate sau in folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica pentru o perioada de minimum 10 ani.

Pentru beneficiarii Submasurii 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”, FNGCIMM garanteaza micro-intreprinderile si intreprinderile mici deja existente, din spatiul rural, precum si micro-intreprinderile si intreprinderile mici nou-infiintate. Principalele activitati eligibile sunt activitatile de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole, investitiile in producerea si comercializarea produselor non-agricole, investitii legate de furnizarea de servicii.

FNGCIMM poate garanta aceste credite atat din surse proprii, cat si din sursele puse la dispozitie de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza OUG nr.43/2013. FNGCIMM poate garanta pana la maxim 80% din valoarea microcreditelor acordate pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole.

Beneficiarii AFIR ce primesc acordul de finantare pot apela imediat la garantia FNGCIMM !

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca, functionand ca o societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman, sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.

Garantia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea imprumutului, fara a depasi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar si se emite la solicitarea institutiilor finantatoare partenere, pentru finantari aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de catre finantator.

FNGCIMM SA - IFN colaboreaza cu 30 institutii financiare in baza unor conventii de lucru in care sunt prevazute obligatiile partilor semnatare, valoarea si modul de plata al comisionului de garantare, calculul si modalitatea de plata a garantiei acordate. Garantia FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichida garantie, platibila in maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finantatorului, insotita de documentatia completa, fata de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigura o acoperire teritoriala nationala, raspunzand solicitarilor intreprinzatorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentante si 3 filiale. In baza apartenentei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociatie ce reuneste peste 40 de fonduri de garantare si contragarantare din 22 de tari europene si Turcia), FNGCIMM functioneaza dupa reguli si principii europene.
Sursa: www.immromania.ro/ Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale